Vietsovpetro đạt mốc khai thác 250 triệu tấn dầu

(PetroTimes) – Vào lúc 18 giờ 18 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024, Vietsovpetro đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi khai thác thành công tấn dầu thứ 250 triệu trong lịch sử hoạt động của mình.

Đây là kết quả rất đáng tự hào của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro, là thành quả của sự lao động cần cù và sáng tạo, dũng cảm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của các thế hệ CBCNV-NLĐ Vietsovpetro và ngành Dầu khí, là thành tựu của một hành trình dài 43 năm xây dựng và phát triển. Sự kiện này đã ghi nhận sự nỗ lực to lớn của tập thể lao động Vietsovpetro trong việc đảm bảo khai thác mỏ an toàn và hiệu quả kể từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ (ngày 26/6/1986).

Vietsovpetro đạt mốc khai thác 250 triệu tấn dầu
Cụm giàn trung tâm mỏ Bạch Hổ

Trải qua những thách thức khó khăn từ những ngày đầu thành lập (19/6/1981), Vietsovpetro đã không ngừng nâng cao năng lực, sáng tạo đổi mới, thích ứng linh hoạt, áp dụng các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Vietsovpetro đã khoan hơn 600 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí với tổng chiều dài hơn 2.500 km, xây dựng trên 60 công trình biển và lắp đặt trên 800 km đường ống ngầm nội mỏ, liên mỏ. Doanh thu từ hoạt động dầu khí của Vietsovpetro đã đạt hơn 89 tỷ USD, trong đó nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận Việt Nam trên 58 tỷ USD.

Tấn dầu thứ 250 triệu không chỉ là một con số, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng kiên trì và tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Vietsovpetro. Đây cũng là động lực để Vietsovpetro tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp sâu sắc hơn vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và của đất nước.

Trong năm 2024, Vietsovpetro quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh do Hội đồng phê duyệt. Tính đến thời điểm này, Vietsovpetro đã khai thác trên 1,1 triệu tấn dầu, bằng 40% kế hoạch năm, doanh thu bán dầu đạt 51% kế hoạch năm với mức 814 triệu USD.

Với những thành quả đã đạt được, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, người lao động Vietsovpetro trên tất cả các công trình, đơn vị, nơi sản xuất, sẽ tiếp tục cống hiến, hăng say lao động để hoàn thành vượt mức Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 mà Hội đồng Vietsovpetro giao phó, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển bền vững.

Vietsovpetro hoàn thành xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chuyển đổi số toàn diện hướng tới phát triển bền vữngVietsovpetro hoàn thành xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chuyển đổi số toàn diện hướng tới phát triển bền vững
Xí nghiệp Khí tổng kết công tác Khoa học công nghệ - Sáng kiến sáng chế năm 2023Xí nghiệp Khí tổng kết công tác Khoa học công nghệ – Sáng kiến sáng chế năm 2023
Làm mới động lực cũ, hướng đi mới cho lĩnh vực thăm dò, khai thác của PetrovietnamLàm mới động lực cũ, hướng đi mới cho lĩnh vực thăm dò, khai thác của Petrovietnam
Vietsovpetro phát huy hiệu quả nguồn nhân lực thích ứng xu hướng chuyển dịch năng lượngVietsovpetro phát huy hiệu quả nguồn nhân lực thích ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng

PV