[VIDEO] Petrovietnam tổ chức Hội thảo “Energy Day” về chuyển đổi số

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Amazon Web Services (AWS) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Energy Day”. Hội thảo nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng, hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.