[Video] BSR sản xuất hơn 2,8 triệu tấn sản phẩm, tích cực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường

Từ đầu năm 2024 đến nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất) được Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) vận hành an toàn, ổn định; đảm bảo nguồn cung xăng, dầu cho thị trường trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ước tính BSR đã sản xuất trên 2,83 triệu tấn sản phẩm các loại; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận đều đạt so với kế hoạch. NMLD Dung Quất đã đạt trên 45 triệu giờ công an toàn và đang tiếp tục tiến tới các dấu mốc mới.