Tuổi trẻ Vietsovpetro được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

(PetroTimes) – Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuổi trẻ Vietsovpetro có 01 cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng tại các đảng bộ trực thuộc; đại diện các tập thể, các cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…; chủ động tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Tuổi trẻ Vietsovpetro được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đồng chí Lưu Thế Anh (thứ tự thứ 5 từ phải sang) vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tuyên dương 25 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW giai đoạn 2021-2024. Trong đó, tuổi trẻ Vietsovpetro có đồng chí Lưu Thế Anh, Giàn trưởng Giàn 6, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (thuộc Liên doanh Vietsovpetro) được khen thưởng. Theo đó, đồng chí Lưu Thế Anh đã đạt được các thành tích nổi bật như Huy chương Bạc Hội thi Tay nghề dầu khí lần thứ VII năm 2022, giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022-2023, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Tuổi trẻ Vietsovpetro được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Đồng chí Lưu Thế Anh chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo.

Việc được vinh danh tại Hội nghị sơ kết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương càng khẳng định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Vietsovpetro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị nói riêng và Vietsovpetro nói chung.

An Nhiên

Tuổi trẻ Vietsovpetro: Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024 Tuổi trẻ Vietsovpetro: Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024
Tuổi trẻ Vietsovpetro phát huy vai trò xung kích trong sản xuất kinh doanh Tuổi trẻ Vietsovpetro phát huy vai trò xung kích trong sản xuất kinh doanh