Thảo luận nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị ĐCT Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 10 (khóa VIII)

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 10 (khóa VIII) dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức KHCN cả nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã dành thời gian tới tham dự, phát biểu, chỉ đạo tại các sự kiện lớn do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Các cơ quan Đảng, các bộ, ngành đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác quản lý, đánh giá, định hướng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023, sơ kết nửa nhiệm kỳ khóa VIII (2020 – 2025) và nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm triển khai thường xuyên và kịp thời.

Việc chú trọng thực hiện các chương trình phối hợp công tác giữa Liên hiệp Hội Việt NamộHooi và các bộ, ngành, cơ quan TW đã tăng thêm sự kết nối, tạo điều kiện, hành lang pháp lý để các hội thành viên và đơn vị trực thuộc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã rà soát, bổ sung, ban hành nhiều quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và yêu cầu phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới.

tm-img-alt

Đồng chíNguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam thông tin tới hội nghị kết quả công tác kiểm tra của Liện hiệp Hội Việt Nam năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024. Theo Phó Chủ tịch Phạm Quang Thao, các hội thành viên đều chấp hành tốt nghị quyết đại hội, điều lệ và quy chế hoạt động hội, không có dấu hiệu vi phạm. Các đồng chí lãnh đạo hội đều có trách nhiệm cao trong công việc, luôn nêu gương và có sự tín nhiệm cao trước cán bộ, viên chức, người lao động và hội viên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, chú trọng việc chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra từ đầu năm 2023. Hoạt động kiểm tra giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, có chất lượng đã phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch một cách hiệu quả.

tm-img-alt

Đồng chíPhạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương, đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho hay, Hội đồng Trung ương hiện có 193 ủy viên, trong đó có 1 ủy viên đang bị đình chỉ tư cách Ủy viên Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch gồm 24 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 8 ủy viên.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày Tờ trình tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đồng ý Tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự Hội đồng Trung ương, trong đó miễn nhiệm chức danh Ủy viên Đoàn chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII 1 đồng chí; Miễn nhiệm 3 đồng chí Ủy viện Hội đồng Trung ương; Bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Bầu bổ sung 1 đồng chí Ủy viên Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.

Cũng hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận một số nội dung khác như Dự thảo Kế hoạch Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; Đề xuất lựa chọn các Sự kiện tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023; Dự thảo Chương trình công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024; Công văn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Các ủy viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết nhân sự

Theo Vusta