Tháng Công nhân năm 2024: “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”

(PetroTimes) – Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động (NLĐ) toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội VII CĐ DKVN, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống.

Với chủ đề Tháng Công nhân năm 2024 là “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết” và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, CĐ DKVN tích cực triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ nhằm mục tiêu tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ toàn Tập đoàn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, thúc đẩy công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Các hoạt động của các cấp CĐ DKVN trong Tháng Công nhân năm 2024 gồm: “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”; “Cảm ơn người lao động”; “Khỏe để lao động, sản xuất”. Tổ chức “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”. Triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động Dầu khí tiêu biểu. Chỉ tiêu đặt ra là 100% công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động trong Tháng Công nhân.

Lãnh đạo CĐ DKVN khen thưởng NLĐ Dầu khí tiêu biểu năm 2023
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao khen thưởng cho NLĐ Dầu khí tiêu biểu năm 2023.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, công nhân lao động về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cũng như nghị quyết, chương trình chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Công tác tuyên truyền kết hợp các phương pháp truyền thông truyền thống và hiện đại, đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, quan tâm sản xuất các sản phẩm tuyên truyền ngắn, lan tỏa nhanh, hiệu ứng tốt. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông thực hiện chiến dịch “Chuyện nghề công nhân”. Qua đó, phản ánh những câu chuyện thực tế trong đời sống, việc làm của công nhân lao động, giúp xã hội hiểu, chia sẻ, trân trọng và tôn vinh công nhân.

Với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, CĐ DKVN xác định rất rõ vai trò của mình để triển khai các hoạt động trong Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2024 đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chủ đề năm nay hướng tới an toàn chuỗi cung ứng, có thể hiểu là không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, không mất đi liên kết, hay bị gián đoạn. Muốn chuỗi cung ứng không bị đứt gãy phải có sách lược, sự quan tâm của Chính phủ, Bộ, ngành, luật pháp, tạo ra hành lang pháp lý, cơ chế chính sách điều hành quản lý, sự năng động sáng tạo hiệu quả của các tập đoàn kinh tế lớn như Dầu khí, tăng cường biện pháp quản trị chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro, quản trị hiệu quả, bao gồm cả công tác ATVSLĐ. Công tác ATVSLĐ, bảo đảm an toàn thiết bị, an toàn cho con người, cơ sở vật chất trong chuỗi cung ứng góp phần giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Tháng Công nhân năm 2024: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”
Trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 NMLD Dung Quất, khi làm việc trên cao, NLĐ bắt buộc phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình an toàn tại Nhà máy.

Nhận thức được ý nghĩa đó, tổ chức Công đoàn phải những hoạt động cụ thể để tác động vào công tác an toàn nói chung, trong đó có ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng. Công đoàn phải phát huy vai trò tuyên truyền để tất cả NLĐ người hiểu được chiến lược, kế hoạch phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu mà Tập đoàn đặt ra. Từ đó, mỗi NLĐ hiểu rõ, hiểu thấu để đưa ra các biện pháp của từng tổ chức và cá nhân nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, có phương pháp từ mỗi vị trí của mình nhằm tham gia tháo gỡ khó khăn của đơn vị, doanh nghiệp.

Điểm nhấn trong Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2024 là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ đối thoại với công nhân lao động và tổ chức Công đoàn, trước hết là truyền đạt các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Tập đoàn, những vấn đề thách thức đặt ra và cùng thảo luận về những vấn đề người lao động quan tâm.

Trong tháng cao điểm về ATVSLĐ, CĐ DKVN phát động phong trào thi đua “Sáng tạo Dầu khí”. Đồng thời, tổ chức ký cam kết thi đua hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu quản trị, trong đó có nội dung về công tác ATVSLĐ trong chuỗi cung ứng.

Đây cũng là dịp phát huy truyền thống văn hoá nghĩa tình của người Dầu khí luôn quan tâm, chăm lo, trách nhiệm với NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với những phần quà ý nghĩa.

Tháng Công nhân năm 2024: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”
Trong thời điểm bảo dưỡng tổng thể lần 5 NMLD Dung Quất, nhân sự của các nhà thầu sẽ được Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng BSR phổ biến về các quy định trong công tác an toàn để đảm bảo an ninh của Nhà máy.

Các cấp CĐ DKVN cũng tăng cường đào tạo, tập huấn chính sách pháp luật, đối thoại thương lượng, thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ, tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc kiểm soát các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Công đoàn đặc biệt quan tâm đến điều kiện lao động đặc thù của NLĐ, nhất là NLĐ làm việc trên các giàn khoan, tàu biển, liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần cho NLĐ.

Công đoàn quan tâm lắng nghe thêm ý kiến từ cơ sở, NLĐ để có kiến nghị phù hợp, cụ thể về mặt chính sách đến các Bộ, ngành liên quan, Chính phủ để có chế độ đãi ngộ tương xứng nhằm động viên NLĐ làm việc trong điều kiện đặc thù có nhiều nguy cơ rủi ro về an toàn sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp và cả yếu tố tâm sinh lý. Công đoàn cũng tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi hai năm một lần, là hình thức tuyên truyền, đào tạo trực quan để lan toả đến mỗi đơn vị doanh nghiệp và để an toàn vệ sinh viên ôn luyện kiến thức về an toàn, hướng tới Hội thi tay nghề dầu khí diễn ra vào tháng 10 và 11/2024.

Dịp này, CĐ DKVN cũng tập trung triển khai các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ, tập trung vào việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến môi trường lao động, chăm sóc sức khoẻ NLĐ làm việc trong lĩnh vực nguy cơ cao; việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động, huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề cho NLĐ, các phương án chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ NLĐ tại nơi làm việc.

Lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với CĐ DKVN tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11-12/4/2024 tại TP Vũng Tàu. Nhân dịp này, CĐ DKVN sẽ biểu dương, khen thưởng 35 cá nhân xuất sắc năm 2023 trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 67 NLĐ Dầu khí tiêu biểu năm 2024. Đồng thời, trích kinh phí 2,6 tỷ đồng trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân tại PV GASNhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân tại PV GAS
Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”
CĐ DKVN phát động Tháng Công nhân và tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu năm 2023CĐ DKVN phát động Tháng Công nhân và tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu năm 2023
Vietsovpetro tổ chức Lễ phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023Vietsovpetro tổ chức Lễ phát động Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023

T.T