Pyrolysis – Công nghệ chuyển rác thành dầu

Công nghệ chuyển rác thành dầu, còn gọi là “pyrolysis”, là quá trình nhiệt phân rác trong môi trường không có oxy. Trong quá trình này, vật liệu hữu cơ như nhựa và rác thải sinh hoạt được nung nóng ở nhiệt độ cao (thường từ 400 độ C đến 650 độ C) trong một bình kín. Không có oxy, rác thải không bị đốt cháy mà thay vào đó, nó được phân hủy thành các hợp chất hữu cơ nhỏ hơn. Các sản phẩm chính bao gồm dầu thô (có thể được tinh chế thành nhiên liệu), khí (có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng) và than (có thể sử dụng trong nông nghiệp hoặc làm chất hấp thụ).

Duy Tiến (Tổng hợp)