PV GAS tích cực nâng cao chất lượng ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn

(PetroTimes) – Với đặc thù hoạt động trong ngành công nghiệp khí nên công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được coi trọng, đặt lên hàng đầu trong hoạt động của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Hoạt động ATVSLĐ được PV GAS xác định là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và bảo vệ những thành quả đạt được; đồng thời cũng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động (NLĐ). Trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, PV GAS thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; chú trọng tuyên truyền, triển khai hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn, các hoạt động phong trào,… nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả; sẵn sàng ứng phó các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ.

PV GAS đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, xây dựng các quy chế, quy định, kế hoạch hoạt động; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công nhân viên (CBCNV), NLĐ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; tổ chức các hội thi, hội thao, hội nghị về công tác ATVSLĐ, diễn tập PCCC tại các công trình khí, với hàng nghìn lượt CBCNV-NLĐ tham gia; tổ chức tập huấn, huấn luyện bổ sung kiến thức chuyên môn, nhận diện các mối nguy, rủi ro…

H1. PV GAS luôn giành được nhiều giải thưởng của ngành và địa phương về lĩnh vực ATVSLĐ
PV GAS luôn giành được nhiều giải thưởng của ngành và địa phương về lĩnh vực ATVSLĐ

PV GAS cũng quan tâm giám sát, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, nhằm đảm bảo việc cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ đúng chủng loại và theo đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động; các phương tiện PCCC – bảo vệ an toàn chung được trang bị đầy đủ và thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng.

PV GAS đã triển khai áp dụng phần mềm đóng góp ý tưởng sáng kiến, góp phần thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến trong toàn Tổng công ty phát triển mạnh mẽ; qua đó phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật về bảo hộ lao động, cải tiến thiết bị – máy móc – công nghệ nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động.

Về chiến lược con người, PV GAS cũng được ghi nhận có mạng lưới ATVSV có chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, được đào tạo tập huấn kiến thức ATVSLĐ thường xuyên. Đây chính là nòng cốt để củng cố và duy trì công tác ATVSLĐ tại tất cả các đơn vị của PV GAS, đóng góp nhiều kiến nghị cải tiến, giúp ngăn ngừa các nguy cơ gây mất an toàn trong mọi mặt hoạt động của ngành công nghiệp khí.

H2. CBCNV-NLĐ đã có nhiều sáng kiến cải tiến được công nhận và tôn vinh
CBCNV-NLĐ đã có nhiều sáng kiến cải tiến được công nhận và tôn vinh

Với nỗ lực, chung tay, đồng hành của lãnh đạo và CBCNV, trong suốt quá trình hoạt động, công tác ATVSLĐ của PV GAS luôn được đảm bảo, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển doanh nghiệp. Các công trình khí đều trở thành các điểm sáng “xanh – sạch – đẹp”; điều kiện làm việc của NLĐ ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Trong thời gian tới, PV GAS tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, triển khai các hoạt động về ATVSLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc; khuyến khích các biện pháp thiết thực nhằm hạn chế tai nạn lao động và thực hiện tốt chế độ chính sách về ATVSLĐ trong doanh nghiệp; tiếp tục tích cực tham gia, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, hành động về ATVSLĐ trong hành trình phát triển bền vững.

M.P

PV GAS tích cực thực hiện các chương trình ASXH tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Cà MauPV GAS tích cực thực hiện các chương trình ASXH tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Cà Mau
PV GAS tổng kết 2023 với nhiều hoạt động thể thao sôi nổiPV GAS tổng kết 2023 với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi
Văn hoá đọc Công ty Khí Cà Mau: Lan tỏa những giá trị nhân vănVăn hoá đọc Công ty Khí Cà Mau: Lan tỏa những giá trị nhân văn
PV GAS và PVEP trao đổi phương án hợp tác phát triểnPV GAS và PVEP trao đổi phương án hợp tác phát triển