PV GAS được tuyên dương trong học tập theo gương Bác và công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2019-2024

(PetroTimes) – Ngày 16/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm sau 3 năm tổ chức thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị; 05 thực hiện Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, chuyển hóa các nội dung học tập và làm theo lời Bác vào thực tiễn hoạt động của mỗi tập thể/đơn vị, trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trước những đòi hỏi của giai đoạn mới mà trước hết là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, có những đột phá trong công tác quản trị doanh nghiệp và các giải pháp nâng tầm văn hóa Petrovietnam, cùng với công tác truyền thông và hoạt động xã hội trở thành bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động, phục vụ mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và chiến lược phát triển Petrovietnam trở thành tập đoàn công nghiệp, năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực.

Đảng ủy PV GAS nhận bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đảng ủy PV GAS nhận bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là một trong ba tập thể được vinh dự nhận bằng khen về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy PV GAS xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết phải tạo nhận thức sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và người lao động, chuyển biến từ nhận thức sang hành động; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD được giao, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp. PV GAS cũng đã cụ thể hóa nội dung thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác, tiêu biểu là trong các nội dung triển khai Nghị quyết 281 về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của Đảng ủy Tập đoàn.

Đảng viên trẻ Trần Anh Khoa – PV GAS SE nhận vinh danh tại Hội nghị
Đảng viên trẻ Trần Anh Khoa – PV GAS SE nhận vinh danh tại Hội nghị

Đảng viên trẻ Trần Anh Khoa, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (PV GAS SE) được Đảng ủy Tập đoàn vinh danh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh Khoa cũng là một trong năm gương mặt của Đoàn thanh niên PV GAS được Đoàn Thanh niên Tập đoàn trao bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đầu năm 2024.

Đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn, PV GAS với hệ giá trị cốt lõi “Hợp tác – Chuyên nghiệp – Đổi mới – An toàn – Hiệu quả” đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả tốt đẹp. Năm 2021, PV GAS được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” và tiếp theo đó, Công ty Khí Cà Mau (PV GAS CAMAU) được công nhận năm 2022 và Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNGTAU) được công nhận năm 2023.

PV GAS CAMAU lấy “Con người làm trung tâm, Văn hóa làm nền tảng”, VHDN với hệ giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” trong thời gian qua đã không ngừng phát triển. Trong giai đoạn 2019-2024, VHDN tại PV GAS CAMAU đã đạt được một số thành tựu trong đó nổi bật là việc triển khai Văn hóa đọc từ năm 2019 đến nay. Trải qua 06 diễn đàn là 06 chủ đề khác nhau với sự tham gia của nhiều diễn giả khách mời có uy tín từ nhiều lĩnh vực trên cả nước. Thông qua đó, người lao động được chia sẻ những kiến thức bổ ích từ sách và cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, vận hành, quản lý, giúp mỗi người tự hoàn thiện bản thân mình từ đó góp phần hoàn thiện hơn VHDN tại PV GAS CAMAU.

PV GAS được Petrovietnam vinh danh thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2019-2024
PV GAS được Petrovietnam vinh danh thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2019-2024

PV GAS VUNGTAU trải qua 07 năm xây dựng thành công, duy trì và phát huy hệ giá trị cốt lõi “Kết nối – Văn minh – Trách nhiệm” xuyên suốt trong các hoạt động và trở thành nếp nghĩ, thói quen trong công việc cũng như đời sống hàng ngày, thấm nhuần vào từng cán bộ công nhân viên, tiếp tục là nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai, góp phần tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao, đầy tính sáng tạo và đoàn kết. PV GAS VUNGTAU là một trong ba doanh nghiệp ngành Dầu khí được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tôn vinh là “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2023”, là doanh nghiệp hàng năm được địa phương, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở giáo dục, y tế biểu dương trong phong trào an sinh xã hội: xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết – hoạt động hỗ trợ y tế, nhân đạo – hoạt động hỗ trợ giáo dục.

P.V

Tổng Giám đốc PV GAS kiểm tra tình hình cung cấp khí cho sản xuất điện và động viên NLĐ trên các công trình khí trong dịp nghỉ lễTổng Giám đốc PV GAS kiểm tra tình hình cung cấp khí cho sản xuất điện và động viên NLĐ trên các công trình khí trong dịp nghỉ lễ
[VIDEO] PV GAS triển khai Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP - giai đoạn 1[VIDEO] PV GAS triển khai Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP – giai đoạn 1
PV GAS nhận chuyến tàu LNG thứ 4 phục vụ mùa cao điểm sản xuất điệnPV GAS nhận chuyến tàu LNG thứ 4 phục vụ mùa cao điểm sản xuất điện