PV GAS chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%, tăng vốn điều lệ thêm 2% trong năm 2024

(PetroTimes) – Ngày 29/5/2024, tại TP HCM, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

PV GAS chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%, tăng 2% vốn điều lệ trong năm 2024
Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có các Thành viên HĐTV Bùi Minh Tiến, Trần Bình Minh; các Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên, Dương Mạnh Sơn; cùng đại diện các Ban của Tập đoàn.

Lãnh đạo PV GAS điều hành Đại hội gồm: Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Phạm Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT và BKS; Đề xuất bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT; Tăng vốn điều lệ và bầu thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình phát biểu
Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình phát biểu

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo PV GAS cho biết: Năm 2023 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, PV GAS đã thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Trong năm 2023, tất cả hệ thống, công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí liên tục. Đặc biệt, PV GAS đã hoàn thành thử nghiệm, nâng công suất vận hành GPP Dinh Cố từ 5,8 lên 6,8 triệu m3/ngày từ tháng 8/2023; sản lượng LPG kinh doanh đạt mốc gần 2,5 triệu tấn (cao nhất từ khi thành lập PV GAS), vượt 40% so với kế hoạch.

Năm 2023, PV GAS cũng đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2 – 6 tháng các chỉ tiêu tài chính. Doanh thu toàn PV GAS đạt khoảng 116 nghìn tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch quản trị; Doanh thu hợp nhất trên 92 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt trên 14,6 và 11,7 nghìn tỷ đồng, vượt 79 – 80% kế hoạch; đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trên 6,4 nghìn tỷ đồng, vượt 64% kế hoạch). Với kết quả trên, PV GAS đã đóng góp trên 10% doanh thu và trên 25% lợi nhuận toàn Petrovietnam; là 1 trong 3 doanh nghiệp trong Tập đoàn đạt doanh thu trên 100 nghìn tỷ đồng; chỉ số ROA và ROE lần lượt đạt trên 13% và 18%; có tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao và thuộc Top 3 những đơn vị có giá trị vốn hóa cao trên thị trường chứng khoán (trên 7 tỷ USD).

Trong năm 2023, PV GAS tích cực triển khai các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo đà cho tăng trưởng. Cụ thể, PV GAS đã hoàn thành đầu tư xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành kho LNG 1 MMTPA Thị Vải (kho LNG đầu tiên tại Việt Nam) và các dự án thành phần; được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; tích cực triển khai các dự án khác như: tách Ethane tại Dinh Cố, bồn chứa LPG Thị Vải, mở rộng/nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, tìm kiếm địa điểm để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư kho LNG/LPG lạnh khu vực Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ,… Trong năm PV GAS đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 20%; tiến hành thành lập công ty tại nước ngoài (Singapore)…

Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong phát biểu
Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong phát biểu

Trong năm 2024, nguồn khí trong nước bước vào giai đoạn suy giảm nhanh; việc triển khai các dự án đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt;… Trước tình hình đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2024 với: Tổng doanh thu hợp nhất 70.176 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 7.249 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 3.744 tỷ đồng. Lãnh đạo PV GAS cho biết, phấn đấu tăng trưởng trên 6% so với mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, năm 2024, PV GAS dự kiến sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai các dự án nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có và bổ sung hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngành khí theo chiến lược: phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước; Đầu tư kho LNG/LPG trung tâm tại miền Bắc/Bắc Trung Bộ và các khu vực tiềm năng khác;…

Cổ đông đặt câu hỏi thảo luận
Cổ đông đặt câu hỏi thảo luận

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PV GAS thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh: Hoạt động kinh doanh, nhập khẩu LNG, LPG; nhu cầu vốn đầu tư trong các năm tiếp theo; kết quả hoạt động SXKD quý 2/2024; tác động của Quy hoạch điện VIII và các văn bản quy phạm pháp luật mới, cơ chế chính sách mới của Nhà nước đến hoạt động SXKD, chiến lược của PV GAS trong thời gian tới; thông tin về hợp đồng mua bán khí các mỏ khí mới ký kết năm 2024; thời điểm tăng vốn điều lệ 2024 và kế hoạch tăng vốn điều lệ những năm tiếp theo; ảnh hưởng của việc chia cổ tức với tỷ lệ 60%/vốn điều lệ đến hoạt động SXKD của TCT trong thời gian tới;…

PV GAS chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%, tăng 2% vốn điều lệ trong năm 2024
Bỏ phiếu cho các nội dung tại Đại hội

Tất cả các câu hỏi của cổ đông đã được ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc PV GAS giải đáp. Trong đó, lãnh đạo PV GAS cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, PV GAS đã nhập khẩu hơn 320 triệu m3 khí LNG với giá trị nhập khẩu hơn 3.500 tỷ đồng. Dự kiến vào giữa tháng 6, PV GAS sẽ nhập chuyến tàu LNG tiếp theo trong năm để phục vụ cho các nhà máy điện. Kế hoạch nhập khẩu LNG của PV GAS trong thời gian tới phụ thuộc vào nhu cầu của các hộ tiêu thụ, đặc biệt là các hộ tiêu thụ điện, cũng như đáp ứng nhu cầu chạy thử cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Về kết quả SXKD cập nhật 5 tháng đầu năm 2024, PV GAS tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, tiếp nhận khoảng 3,1 tỷ m3 khí; Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 51 nghìn tỷ đồng; Doanh thu hợp nhất ước đạt 41 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng.

Việc chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 60%/vốn điều lệ, theo lãnh đạo PV GAS đã có cân nhắc tới chiến lược, kế hoạch phát triển trong ngắn và dài hạn, vừa đảm bảo mục tiêu lợi tức của cổ đông vừa đảm bảo mục tiêu phát triển của TCT trong những năm tới. Bên cạnh đó, PV GAS cũng chia sẻ thông tin, trong năm 2025, TCT có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3%.

PV GAS chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%, tăng 2% vốn điều lệ trong năm 2024
Lãnh đạo Petrovietnam và PV GAS chúc mừng ông Nguyễn Thanh Hào được bầu là Thành viên HĐQT độc lập TCT

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ đều trên 99,9%; Trong đó, thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 60%/vốn điều lệ, tương đương với số tiền chi trả dự kiến hơn 13.780 tỷ đồng (gấp 3 lần so với kế hoạch là 20%); kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 20 %/vốn điều lệ; thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 với tỷ lệ 2% qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đại hội cũng đã bầu ông Nguyễn Thanh Hào, giữ chức Thành viên HĐQT độc lập TCT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu

Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Petrovietnam, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động của PV GAS trong năm 2023, đóng góp quan trọng vào kết quả SXKD của Petrovietnam, cũng như ngân sách quốc gia. PV GAS cũng có những bước ngoặt trong đầu tư và kinh doanh LNG, tạo ra thời cơ mới cho quá trình phát triển.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của PV GAS trong chiến lược phát triển của Petrovietnam, ông Lê Xuân Huyên khẳng định sự ủng hộ đầy đủ và mạnh mẽ của Petrovietnam cho sự phát triển của PV GAS trong chuỗi giá trị của Tập đoàn. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với các cơ chế, chính sách đặt vai trò kinh doanh khí lên một tầm cao mới; sự ủng hộ, đồng hành của các cổ đông và nền tảng, kinh nghiệm, truyền thống vốn có, PV GAS sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục có những bước phát triển bền vững, lâu dài.

Đây là năm thứ 34 trong hành trình phát triển của PV GAS và trên chặng đường sắp tới với nhiều khó khăn thử thách, PV GAS luôn vững tin rằng, với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu…, PV GAS sẽ có đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, khẳng định vị thế và thương hiệu của PV GAS tại thị trường trong nước và khu vực.

M.P

[VIDEO] Điện khí LNG: Nguồn bổ sung quan trọng cho cao điểm mùa khô năm 2024[VIDEO] Điện khí LNG: Nguồn bổ sung quan trọng cho cao điểm mùa khô năm 2024
PV GAS dự kiến phát hành hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2024PV GAS dự kiến phát hành hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2024
PV GAS trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%PV GAS trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%