Petrovietnam tổ chức khóa học tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra

(PetroTimes) – Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College) đã tổ chức thành công khóa học “Tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra với Petrovietnam và các đơn vị thành viên”.

Tham gia giảng dạy tại khóa học có ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Petrovietnam; bà Nguyễn Thị Thủy Tiên – Trưởng Ban Chiến lược Petrovietnam; bà Lê Thị Lam Trà – Phó Trưởng Ban Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam; ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng Phòng Môi trường, Ban Công nghệ An toàn và Môi trường Petrovietnam; ông Đặng Thanh Tùng – Chuyên viên Ban Chiến lược Petrovietnam; ông Nguyễn Ngọc Linh – Cán bộ Ban Tổng hợp Petrovietnam.

Đặc biệt, khóa học có sự tham dự của 40 học viên là cán bộ cấp Trưởng/Phó các ban thuộc Petrovietnam, Giám đốc/Phó Giám đốc và thành viên của các đơn vị thuộc Petrovietnam.

Petrovietnam tổ chức khóa học tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra
Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến tham gia giảng dạy tại khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan và toàn diện về những khía cạnh quan trọng của “Môi trường, Xã hội và Quản trị” trong ngành năng lượng, dầu khí hiện nay. Đứng trước những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự công bằng xã hội, ngành năng lượng trong đó có công nghiệp dầu khí cần phải hướng tới việc tích hợp những giải pháp ESG vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Petrovietnam tổ chức khóa học tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra
Petrovietnam tổ chức khóa học tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra
Thảo luận tại khóa học

Khóa học đề cập chi tiết từng khía cạnh của ESG, sự tác động của các yếu tố này đến hiệu suất kinh doanh, quản lý rủi ro và sự đổi mới trong ngành năng lượng, dầu khí; giúp các học viên tiếp cận những thực tiễn và giải pháp cụ thể mà các công ty năng lượng, dầu khí trên thế giới, khu vực đã và đang áp dụng để tạo ra giá trị bền vững và thúc đẩy sự phát triển tốt hơn.

Nội dung khóa học bao gồm: Định nghĩa ESG và vai trò đối với ngành năng lượng, dầu khí; Tổng quan về các yếu tố chính của ESG và lợi ích đối với doanh nghiệp; Vai trò của ESG trong quản lý rủi ro và phát triển bền vững dài hạn; Các khung báo cáo ESG (GRI, SASB, TCFD); Các yếu tố Môi trường; Các yếu tố Xã hội; Các yếu tố Quản trị; Tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh; Báo cáo ESG và áp dụng ESG ở Việt Nam, Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Trong suốt khóa học, không khí luôn được “hâm nóng” với những trao đổi nhiệt tình, cởi mở, với tư duy tích cực cũng như đem đến cho học viên những cách giải quyết vấn đề theo một cách mới và hiệu quả.

Petrovietnam tổ chức khóa học tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra
Trao chứng nhận và chụp hình lưu niệm tại khóa học.

Kết thúc khóa học, Trường Cao đẳng Dầu khí đã trao chứng nhận cho các học viên tại các đơn vị hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của khóa học.

An Nhiên

Petrovietnam tổ chức khóa học Tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra với Petrovietnam và các đơn vị thành viênPetrovietnam tổ chức khóa học Tổng quan về ESG và những vấn đề đặt ra với Petrovietnam và các đơn vị thành viên
Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo thứ hai về ESG cho CBCNVPetrovietnam tổ chức khóa đào tạo thứ hai về ESG cho CBCNV
Vietsovpetro xây dựng hệ thống quản trị tri thức và phát triển nguồn nhân lực theo định hướng ESGVietsovpetro xây dựng hệ thống quản trị tri thức và phát triển nguồn nhân lực theo định hướng ESG