Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 (lần thứ 2) khu vực Hà Nội

(PetroTimes) – Được sự chỉ đạo, đồng ý của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 6/5, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 (lần thứ 2) khu vực Hà Nội.

Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lần thứ 2) năm 2024 khu vực Hà Nội
Toàn cảnh lớp học.

Tham dự lễ khai giảng lớp học, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Ngô Thị Thiết – Trưởng Phòng Giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Lê Anh Chiến – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí đến từ 10 Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lần thứ 2) năm 2024 khu vực Hà Nội
Đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức, nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 (lần thứ 2) khu vực Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của 128 học viên đến từ 10 Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 6-10/5.

Đồng chí Phạm Quang Dũng cho biết, theo chương trình học, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên trao đổi về 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những nội dung quan trọng, góp phần bồi dưỡng những hạt nhân ưu tú bổ sung cho đội ngũ đảng viên các Chi/Đảng bộ, góp phần phát triển Đảng tại cơ sở ngày càng lớn mạnh.

Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lần thứ 2) năm 2024 khu vực Hà Nội
Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn công bố quyết định khai giảng lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn đã công bố quyết định khai giảng lớp học, đồng thời lưu ý các học viên tham dự lớp học cần phát huy cao nhất việc học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động tự giác trong học tập, xứng đáng là những quần chúng ưu tú được lựa chọn. Từ những nền tảng đó, các đồng chí học viên sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người đảng viên ưu tú luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công tác.

Petrovietnam khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lần thứ 2) năm 2024 khu vực Hà Nội
Đồng chí Ngô Thị Thiết – Trưởng Phòng Giáo vụ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp học.
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam báo công dâng Bác tại Khu di tích K9 Đá ChôngĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam báo công dâng Bác tại Khu di tích K9 Đá Chông
Chỉ định 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoànChỉ định 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn
[PetroTimesTV] Chỉ định 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam[PetroTimesTV] Chỉ định 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024

Minh Đức