Petrovietnam chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tiến tới Đại hội Đảng các cấp

(PetroTimes) – Ngày 4/6, đoàn công tác của Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) để khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đảng đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại Tập đoàn.

Đoàn do đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dẫn đầu. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Phan Anh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã thông tin tới đoàn công tác khái quát về tình hình hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), mô hình tổ chức của Đảng bộ Tập đoàn cũng như công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung.

Trong những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn thách thức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Petrovietnam thông qua quản trị hiệu quả trên cơ sở thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, quản trị biến động, quản trị danh mục đầu tư, quản trị chuỗi liên kết,… đã thực sự trở thành tập đoàn kinh tế mạnh trong nước và quốc tế, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, giữ vai trò xương sống về an ninh năng lượng (thăm dò khai thác, chế biến dầu – khí), an ninh lương thực (sản xuất, cung ứng phân bón phục vụ nông nghiệp), an ninh kinh tế (đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia) và cả cho an ninh quốc phòng (tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển). Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh một phần do công tác cán bộ của Tập đoàn đã được quan tâm triển khai hiệu quả, xử lý được các vấn đề khó khăn, tồn tại để tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Thông qua buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy mong muốn được lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, trao đổi, thảo luận, góp ý từ đoàn công tác để nâng cao hiệu quả cho công tác cán bộ, từ đó Đảng ủy Tập đoàn sẽ có cơ sở để triển khai hiệu quả công tác này, đặc biệt là chuẩn bị đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn cho Đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra vào năm tới.

Báo cáo sơ bộ về thực trạng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác xây dựng Đảng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Tập đoàn, đồng chí Phan Anh Minh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn cho biết, tính đến ngày 31/12/2023 Đảng bộ Tập đoàn có 33 đầu mối tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Toàn Đảng bộ Tập đoàn có 121 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở, 13 đảng bộ bộ phận và 794 chi bộ trực thuộc với 13.355 đảng viên, ở khắp các địa phương trong cả nước, trên giàn khoan, ngoài biển, công trường, công trình, trên tàu và các nhà máy làm việc ca kíp và cả ở nước ngoài.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Phan Anh Minh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn báo cáo tại buổi làm việc

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý được tinh gọn về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ngành Dầu khí nói chung và cán bộ quản lý của Tập đoàn nói riêng đều có trình độ chuyên môn cao.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận, cấp ủy các cấp trong toàn Tập đoàn luôn xác định được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Phát huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Ý thức, tinh thần tự giác học tập trong cán bộ, công chức được nâng lên. Đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, nêu cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.

Phần lớn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn đều nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảng ủy Tập đoàn đã đưa các nội dung nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; tổ chức thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của cấp ủy và cấp uỷ cấp trên.

Đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên mỗi cán bộ, đảng viên phải đa dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng như: đào tạo theo kế hoạch của Đảng bộ với đối tượng kết nạp Đảng, đào tạo theo các chương trình của đơn vị và tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức của bản thân theo tiêu chuẩn điều kiện của cán bộ các cấp quy định. Đảng ủy Tập đoàn cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy thiết thực phục vụ công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Tập đoàn; Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới và các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với thời gian, nội dung đảm bảo đủ, đúng theo tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, đóng góp ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Tập đoàn nói riêng, tại doanh nghiệp Nhà nước nói chung. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước để hướng tới mục tiêu chung xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh tác động của cơ chế thị trường cũng như một số giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo và bản lĩnh cán bộ trong giai đoạn tới.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị, các nội dung báo cáo, các ý kiến trao đổi, tham mưu, đề xuất chất lượng, giúp đoàn công tác hiểu thêm về công tác xây dựng đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng tại doanh nghiệp đặc thù như Petrovietnam. Đồng chí Vũ Thanh Sơn nhận định, Petrovietnam là doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước, đồng thời mô hình Đảng bộ Tập đoàn cũng là điển hình, tiêu biểu cho mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước. Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, đồng thời cho biết đoàn công tác sẽ luôn quan tâm, đồng hành trong việc xử lý các vấn đề đặt ra của Đảng ủy Tập đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác cán bộ, đặc biệt chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng gửi lời cảm ơn đoàn công tác đã tới làm việc, khảo sát công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đảng đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại Tập đoàn; khẳng định đây là cơ hội để Đảng ủy Tập đoàn đề xuất, kiến nghị tới các cấp thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo bồi dưỡng nói riêng trong doanh nghiệp mang tính đặc thù như Petrovietnam. Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp thu những ý kiến trao đổi để điều chỉnh phù hợp.

Hiện nay xu thế chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng đang tác động mạnh mẽ, trực tiếp tới ngành Dầu khí, chính vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn mong muốn Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ quan tâm, chú trọng đạo tào bồi dưỡng lý luận cho lực lượng cán bộ trẻ có trình độ, có chuyên môn được đào tạo từ quốc tế hay trong nước tiếp nhận về. Đây sẽ là lực lượng phục vụ cho chiến lược phát triển Tập đoàn trong tương lai.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024
Kỳ 1: Công tác tổ chức cán bộ linh hoạt, hiệu quảKỳ 1: Công tác tổ chức cán bộ linh hoạt, hiệu quả
Đảng ủy Tập đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khu vực TP HCMĐảng ủy Tập đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khu vực TP HCM
Petrovietnam tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về kinh tế Việt Nam của Đảng ủy Khối DNTWPetrovietnam tham dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về kinh tế Việt Nam của Đảng ủy Khối DNTW
Đảng ủy Tập đoàn khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Vũng TàuĐảng ủy Tập đoàn khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Vũng Tàu
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Quảng NgãiKhai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Quảng Ngãi

Khánh An