[PetroTimesTV] PVEP đổi mới sáng tạo để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý sang năm 2024, thị trường và kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, do đó PVEP cần đặt ra các mục tiêu áp lực hơn so với năm 2023 để có động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn cũng như phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nguyễn Hiệp