[PetroTimesTV] Petrovietnam thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến lược phát triển mới

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu Ban điều hành, các ban chuyên môn và Viện Dầu khí Việt Nam đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai AI, xây dựng danh mục, kế hoạch và lộ trình phát triển ứng dụng AI và các công nghệ liên quan, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn.

Nguyễn Hiệp