[PetroTimesTV] Petrovietnam thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư các dự án tỷ USD tại Hà Tĩnh

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phấn khởi khi nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của lãnh đạo Hà Tĩnh trong quá trình nghiên cứu, đầu tư các dự án trên địa bàn. Tập đoàn sẽ tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, trên cơ sở đó sẽ phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tập đoàn cũng sẽ đồng hành cùng tỉnh để báo cáo hoàn thiện hồ sơ, sớm có các quy hoạch cần thiết tiến tới đề xuất triển khai dự án.

Nguyễn Hiệp