[PetroTimesTV] Petrovietnam tăng trưởng doanh thu 19% trong quý I năm 2024

Trong quý I/2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam được duy trì an toàn, ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn quý I/2024 ước đạt 231 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch quý, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 31,3 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch quý.

Nguyễn Hiệp