[PetroTimesTV] Petrovietnam phổ biến kiến thức về việc bắt đầu một vụ kiện trọng tài thương mại quốc tế

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày, giới thiệu các kiến thức trọng điểm trong việc bắt đầu một vụ kiện trọng tài quốc tế như: Chuẩn bị hồ sơ sơ bộ cho trọng tài quốc tế; thủ tục khởi kiện trọng tài ở Việt Nam; thủ tục tố tụng trọng tài; phân xử trọng tài theo các quy tắc quốc tế; các bước chuẩn bị trước khi phân xử trọng tài; các phương thức giải quyết tranh chấp khác…

Nguyễn Hiệp