[PetroTimesTV] Petrovietnam hướng đến mục tiêu tăng trưởng trong tháng 4 và quý II/2024

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu các phòng, ban, bộ phận chuyên môn cần tập trung phân tích, dự báo, đánh giá theo từng kịch bản để nhận diện khó khăn, rủi ro cũng như nắm bắt cơ hội, triển khai thực hiện kế hoạch tháng 4 cũng như của cả năm 2024; Tập trung tận dụng thời cơ để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng trong tháng 4 và quý II năm 2024.

Nguyễn Hiệp