[PetroTimesTV] Hội Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tư vấn, phản biện

Công tác tư vấn, phản biện là một trong những chức năng hoạt động chính và luôn được trung ương Hội Dầu khí Việt Nam coi là nội dung công tác trọng tâm.

Nguyễn Hiệp