[PetroTimesTV] Điểm các sự kiện Năng lượng – Dầu khí nổi bật trên PetroTimes tuần qua

Điểm tin tức, sự kiện Năng lượng – Dầu khí đáng chú ý diễn ra từ ngày 12 – 19/5/2024 trên Tạp chí Năng lượng Mới – PetroTimes.

Nguyễn Hiệp