[PetroTimesTV] Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đối với đồng chí Trần Quang Dũng

Ngày 16/5, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đồng chí Trần Quang Dũng.

Nguyễn Hiệp