[PetroTimesTV] CĐ DKVN phát động Tháng Công nhân và tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu năm 2024

Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết” và Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh – Lao động năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lao động sản xuất tại cơ sở, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, để thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động Dầu khí hưởng ứng tham gia.

An Nhiên – Nguyễn Hiệp