[PetrotimesTV] CĐ DKVN đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết, động viên tinh thần của người lao động Dầu khí

Ngày 26/6, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) nhằm khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Nguyễn Hiệp