NMNĐ Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028

(PetroTimes) – Ngày 20/6/2024, tại tỉnh Hậu Giang, Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Sông Hậu 1 tổ chức Đại Hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2028, hướng tới Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí.

Tham dự Đại hội, về phía Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Chi nhánh Phát Điện Dầu khí có đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; đồng chí Nguyễn Huy Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh.

Về phía Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy; đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy; đồng chí Nguyễn Văn Chính – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Nhà máy; cùng sự tham dự của 135 đại biểu đại diện cho 476 công đoàn viên thuộc 3 Công đoàn bộ phận và 3 Tổ Công đoàn trực thuộc về tham dự Đại hội.

NMNĐ Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của cán bộ công nhân viên Nhà máy, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công đoàn giai đoạn lâm thời, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Công Đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 giai đoạn 2024 – 2028, đồng thời, bầu ra BCH Công đoàn khóa I và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại Hội Công đoàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí lần thứ nhất.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn Nhà máy giai đoạn lâm thời và phương hướng nhiệm kỳ 2024 – 2028, đồng chí Phạm Lê Anh – Phó Quản đốc Phân xưởng Bảo dưỡng Sửa chữa, Ủy viên BCH lâm thời Công đoàn Nhà máy nhấn mạnh, trong thời gian qua, bằng sự quyết tâm, đồng lòng và nỗ lực, cố gắng, dưới sự chỉ đạo và ủng hộ của Đảng ủy và Công đoàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí, Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 đã hoạt động tích cực, hiệu quả với những dấu ấn quan trọng.

NMNĐ Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028
Đồng chí Phạm Lê Anh báo cáo tại Đại hội

Công đoàn thường xuyên nghiên cứu và phổ biến quán triệt các văn bản, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNV và người lao động. Công đoàn tích cực tổ chức phong trào thi đua văn hoá, văn nghệ, thể thao; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Đặc thù đơn vị lao động nữ chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 7,1% nhưng phong trào nữ công ở Nhà máy luôn được quan tâm và đẩy mạnh, ngay từ khi thành lập Công đoàn thì Ban Nữ công cũng được hình thành và đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động gắn với chuyên đề “Phụ nữ giỏi việc nước – đảm việc nhà”.

Hoạt động từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn cũng được Công đoàn Nhà máy tham gia đầy đủ theo chương trình, kế hoạch của Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Chi nhánh.

NMNĐ Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028
Các đại biểu tham dự Đại hội
NMNĐ Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2028
Đại biểu tham gia biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2024 – 2028, Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ đời sống và việc làm cho người lao động, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, thể chất, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV – NLĐ phù hợp với thực tiễn; xây dựng tổ chức Công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức của Nhà máy, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; phát huy vai trò là lực lượng xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà máy, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được giao hằng năm.

NMNĐ  Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2028
Đồng chí Nguyễn Huy Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí phát biểu

Thay mặt Công đoàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí, đồng chí Nguyễn Huy Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 thời gian qua; đã chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần cùng Đảng ủy, Chính quyền, Đoàn Thanh niên xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Huy Vượng mong muốn tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng tập thể Ban lãnh đạo Nhà máy, cán bộ nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo đổi mới để đạt được nhiều thành công hơn nữa.

NMNĐ  Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2028

Đồng chí Đỗ Thái Hà – Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên, đoàn viên Công đoàn Phân xưởng BDSC trình bày tham luận tại Đại hội

Phát huy tinh thần hành động, Công đoàn Nhà máy nêu cao khẩu hiệu: “Đoàn viên Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống, chủ động sáng tạo, thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Chi nhánh giao”.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, hiệu quả, Đại hội lần thứ I, Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 kêu gọi toàn thể CBNV – NLĐ phát huy những thành tích đã đạt được, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Công đoàn Chi nhánh và Nhà máy; góp phần vào sự ổn định và phát triển của đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đảm bảo các chỉ tiêu đạt chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất
Đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Phát điện Dầu khí phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh đánh giá cao thành tích NMNĐ Sông Hậu 1 đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, đồng chí kêu gọi tập thể CBCNV Nhà máy nỗ lực hết sức trong công tác vận hành, SXKD, luôn đảm bảo hoạt động an toàn; chú trọng công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí; làm tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, sử dụng hiệu quả đội ngũ sẵn có để nâng cao tay nghề, nghiệp vụ và nâng cao đời sống người lao động, góp phần phát triển ổn định Nhà máy.

“Qua trao đổi với người lao động trước Đại hội, tôi đã lắng nghe tâm tư của người lao động. Qua đó hiểu được sự nhiệt huyết, năng nổ cũng như sẵn sàng cống hiến của người lao động. Vì vậy, lãnh đạo Nhà máy cần quan tâm hơn nữa để người lao động phát huy hết khả năng, nhiệt tình trong công việc, góp phần vào hoạt động ổn định, hiệu quả của Nhà máy”, đồng chí Hồ Công Kỳ bày tỏ.

Dịp này, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 khoá I, nhiệm kỳ 2024 – 2028 gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Hồng Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Nhà máy khóa I. Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Chi nhánh Phát điện Dầu khí nhiệm kỳ 2024 – 2028 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

NMNĐ  Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 2028
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1, nhiệm kỳ 2024 – 2028
NMNĐ  Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 2028

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1, nhiệm kỳ 2024 – 2028

NMNĐ  Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 2028
BCH Công đoàn NMNĐ Sông Hậu 1 nhiệm kỳ 2024 – 2028 ra mắt Đại hội
NMNĐ  Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 2028
Lãnh đạo Chi nhánh Phát điện Dầu khí và NMNĐ Sông Hậu 1 tặng quà tri ân đồng chí Trần Thị Ngọc Giàu thôi tham gia BCH Công đoàn Nhà máy khóa I
NMNĐ  Sông Hậu 1 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024 2028
Ban lãnh đạo NMNĐ Sông Hậu 1 tặng quà của Công đoàn cho các phòng/ban Nhà máy

N. Hiển