Neom: Thành phố “không tưởng” vận hành bằng năng lượng tái tạo

Neom hoàn toàn khác biệt các thành phố truyền thống, nhằm “tạo ra một mô hình bảo tồn thiên nhiên và nâng cao khả năng sống của con người”, toàn bộ quần thể kiến trúc này được thiết kế để sử dụng gần như 100% năng lượng tái tạo. Dự kiến, thành phố này có thể là nơi sinh sống cho khoảng chín triệu dân.

Duy Tiến (Tổng hợp)