I. GIỚI THIỆU HỘI DẦU KHÍ VIỆT NAM

Thông tin chung:
Hội Dầu khí Việt Nam (tên giao dịch quốc tế Vietnam Petroleum Association – VPA) – thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) – được thành lập theo Quyết định số 1053/QĐ-BNV ngày 13/7/2009 của Bộ Nội vụ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2009.

Đại hội Đại biểu Trung ương Hội lần thứ I diễn ra vào ngày 12/09/2009, sau đó, Hội Dầu khí Việt Nam lấy ngày 12/09/2009 là Ngày thành lập Hội.

Hội Dầu khí Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, kết nối, tập hợp đoàn kết những người đã và đang làm việc trong ngành Dầu khí Việt Nam để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn uy tín và phẩm chất nghề nghiệp nhằm góp phần xây dựng, phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam.

 

Hội Dầu khí Việt Nam có 100% thành viên là cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh tế, quản lý có trình độ đại học trở lên, trong đó có nhiều chuyên gia có học hàm, học vị khoa học cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học. Hầu hết hội viên của Hội có chuyên môn giỏi, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm trong công tác điều hành và quản lý và có uy tín cao về khoa học dầu khí… Đây chính là những người thiết kế ngành Dầu khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn, là những chuyên gia hoạch định những chính sách về xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam, đồng thời là những tác giả, chủ biên, chủ dự án của những đề tài nghiên cứu khoa học.

Hội Dầu khí Việt Nam hội tụ trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Dầu khí nhằm phát huy sáng tạo của các hội viên thuộc những lĩnh vực quản lý kinh tế, khoa học công nghệ, nghiên cứu đào tạo và các ngành nghề có liên quan đến hoạt động của ngành Dầu khí. Hội khuyến khích, giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sử dụng hiểu biết, kinh nghiệm của hội viên để triển khai các hoạt động chuyên môn như tham mưu, tư vấn – phản biện cho các cơ quan nhà nước và cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong các vấn đề quan trọng về chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, các biện pháp cụ thể thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.

Chức năng nhiệm vụ của Hội Dầu khí Việt Nam:

  1. Phản biện, tư vấn xây dựng các quy chuẩn đề tài, công trình nghiên cứu khoa học – công nghệ và các dự án, chiến lược phát triển ngành Dầu khí.
  2. Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, thông tin và phổ biến kiến thức, đào tạo và giáo dục truyền thống cho thế hệ kế cận, động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Tiến hành các công tác học thuật như tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên ngành, xây dựng các cơ sở dữ liệu, từ điển chuyên ngành.
  3. Kết nối, xây dựng quan hệ với các tổ chức, hội, hiệp hội chuyên ngành trong nước và thế giới, thúc đẩy ngành Dầu khí hội nhập khu vực và quốc tế.
  4. Phát triển mạng lưới các hội dầu khí địa phương, vùng, khu vực, hội viên tổ chức, hội viên cá nhân nhằm đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Dầu khí.

 

Phương châm hoạt động, mục đích và tiêu chí của Hội Dầu khí Việt Nam từ khi thành lập đến nay:

“Tập hợp trí tuệ khoa học công nghệ vì sự nghiệp Dầu khí Việt Nam”.

“Hội luôn đồng hành và là chỗ dựa trí tuệ của ngành Dầu khí Việt Nam”.

“Kết nối – Trí tuệ – Phát triển”.

 

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI:

Từ khi thành lập đến nay (năm 2023), Hội Dầu khí Việt Nam đã trải qua 4 kỳ đại hội. Qua các kỳ đại hội, Ban Chấp hành và các hội viên liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của một hội chuyên ngành là tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; hợp tác trong và ngoài nước…, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.

  1. Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2009-2013 (Ngày 12/9/2009)

Đại hội Đại biểu lần thứ I đã thông qua Điều lệ Hội và bầu ra Ban Chấp hành Hội gồm 120 ủy viên, trong đó có 20 thành viên nằm trong Ban Thường vụ và lãnh đạo Hội.

 

Ban Chấp hành đã bầu TS Ngô Thường San (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Petrovietnam) làm Chủ tịch Hội. Ban Thường vụ Hội còn có 1 Phó Chủ tịch thường trực là ông Trần Ngọc Cảnh; 5 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng công tác quan trọng là các ông Nguyễn Xuân Thắng, Lê Minh Hồng, Trần Đức Chính, Nguyễn Đăng Liệu, Nguyễn Văn Minh.

Ngay tại kỳ họp đầu tiên này, Hội Dầu khí Việt Nam đã đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2009-2013 tập trung vào việc củng cố tổ chức và phát triển Hội trong giai đoạn đầu như hoàn thành các quy chế, quy định, thủ tục của Hội, phát triển các chi hội tại các địa phương; triển khai các hoạt động chuyên môn như tham mưu, tư vấn cho hoạt động của ngành, nhất là các vấn đề chiến lược về năng lượng và dầu khí, làm công tác phản biện trong các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học – công nghệ và các dự án của Tập đoàn; tiến hành các công tác học thuật như tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên ngành, xây dựng các cơ sở dữ liệu, từ điển chuyên ngành; giao lưu và xây dựng quan hệ với các tổ chức, hội, hiệp hội trong nước và quốc tế.

  1. Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2017 (Ngày 07/11/2013)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II năm 2014-2017 gồm 97 ủy viên. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014-2017 đã họp phiên thứ nhất và bầu 25 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội.

 

TS Ngô Thường San tiếp tục đảm nhiệm chức vị Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam. Ban Chấp hành bầu 4 Phó Chủ tịch Hội gồm: ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Hội, ông Trần Ngọc Cảnh, ông Lê Minh Hồng, ông Nguyễn Văn Minh. Ban Chấp hành cũng bầu Tổng thư ký Hội là ông Nguyễn Huy Quý.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ II, Hội Dầu khí Việt Nam đặt nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập hợp ý kiến khách quan của đội ngũ trí thức hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của một hội chuyên ngành là tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; hợp tác trong và ngoài nước…, đóng góp tích cực cho sự phát triển theo đúng khẩu hiệu được đưa ra tại Đại hội: Tập hợp trí tuệ khoa học công nghệ vì sự nghiệp Dầu khí Việt Nam.

  1. Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020 (Ngày 05/4/2018)

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III năm 2018-2020 gồm 96 ủy viên. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020 đã họp phiên thứ nhất và bầu 27 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội.

 

Ban Thường vụ Hội đã họp và bầu TS Ngô Thường San tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam. Ban Thường vụ cũng bầu 5 Phó Chủ tịch gồm: TS Nguyễn Quốc Thập, Lê Minh Hồng, Nguyễn Văn Minh, Hoàng Xuân Hùng, Trần Ngọc Cảnh. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huy Quý.

Tại hội đại biểu lần thứ III, Hội Dầu khí Việt Nam đặt định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập hợp ý kiến khách quan của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của một hội chuyên ngành là tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; hợp tác trong và ngoài nước… đóng góp tích cực cho sự phát triển theo đúng khẩu hiệu được đưa ra tại Đại hội: Hội luôn đồng hành và là chỗ dựa trí tuệ cho ngành Dầu khí Việt Nam. Bên cạnh đó, tích cực đổi mới phương thức, đổi mới cơ cấu tổ chức của Hội, của các Chi hội để nâng cao chất lượng hoạt động. Phối hợp, gắn kết hơn nữa với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên nhằm đóng góp thiết thực và hiệu quả vì sự phát triển của Tập đoàn, của ngành Dầu khí.

  1. Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 (Ngày 21/6/2022)

Đại hội Đại biểu lần thứ IV đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV năm 2022-2027 gồm 106 ủy viên. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp phiên thứ nhất và bầu 32 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội.

 

Đại hội đồng thời bầu TS Nguyễn Quốc Thập giữ chức vụ Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2022- 2027; các ông Lê Minh Hồng và Đỗ Chí Thanh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội; ông Phạm Văn Huy được bầu làm Tổng Thư ký Hội. Đại hội cũng đã nhất trí đề nghị tôn vinh ông Ngô Thường San – nguyên Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam các khóa I, II, III làm Chủ tịch danh dự.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Dầu khí Việt Nam đề ra nhiệm vụ tiếp tục triển khai hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của Hội; động viên các hội viên thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2035 tầm nhìn đến 2045, tạo cơ sở tiếp tục phát triển ngành Dầu khí ổn định, bền vững, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên dầu khí, tạo các sản phẩm giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0, công nghệ tuần hoàn xanh. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục phát huy tập hợp ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; động viên phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; hợp tác trong và ngoài nước… đóng góp tích cực cho sự phát triển “Vì sự nghiệp Dầu khí Việt Nam”…

Phương châm hành động nhiệm kỳ IV: Kết nối – Trí tuệ – Phát triển