Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 174, phát hành thứ Ba ngày 9/4/2023

(PetroTimes) – Tạp chí Năng lượng Mới số 174 có những bài tiêu biểu: ^ Kỳ vọng lớn vào tuổi trẻ Dầu khí ^ Thấm sâu và nâng tầm văn hóa Petrovietnam ^ Cần nhanh chóng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT ^ Ghi chép ở đại công trường không ngủ ^ Những “chiến binh mây mù” trên đèo Khau Phạ

Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 174, phát hành thứ Ba ngày 9/4/2023

Tạp chí Năng lượng Mới số 174 có những bài tiêu biểu:

– Kỳ vọng lớn vào tuổi trẻ Dầu khí

– Thấm sâu và nâng tầm văn hóa Petrovietnam

– Cần nhanh chóng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT

– Ghi chép ở đại công trường không ngủ

– Những “chiến binh mây mù” trên đèo Khau Phạ