Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực phía Nam

(PetroTimes) – Ngày 24/6, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024 tại khu vực TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi và Cà Mau theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự lễ khai giảng và trực tiếp đứng lớp là TS. Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh; cùng sự tham gia của 111 đồng chí học viên đến từ 12 Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Lớp học diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 30/6.

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực phía Nam
Các học viên làm lễ chào cờ trước khi khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn công bố quyết định mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đảng của Đảng ủy Tập đoàn nhằm giúp cho các đảng viên mới nắm vững những vấn đề cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Các đồng chí đảng viên mới đều có trách nhiệm phải học tập qua lớp bồi dưỡng này và trải qua thời gian dự bị 12 tháng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của người đảng viên để cấp ủy các cấp chính thức xem xét chuyển đảng viên”.

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực phía Nam
Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn công bố quyết định mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024.

Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy lưu ý, các học viên cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện; thực hiện đúng nội quy, nề nếp của lớp học. Bên cạnh đó, các đồng chí học viên cũng cần tìm đọc thêm tài liệu để trau dồi kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với vị trí hiện nay của mình để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực phía Nam
Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
Đảng ủy Tập đoàn khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2024 khu vực phía Nam
Học viên nghiên cứu tài liệu tại lớp học.

Trong quá trình 7 ngày học tập, các học viên cần gắn lý luận với thực tiễn công tác, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động tự giác trong học tập theo sự gợi mở, định hướng của báo cáo viên và giảng viên.

Các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là những nội dung rất quan trọng, mỗi đồng chí đảng viên mới phải tiếp thu, quán triệt, nắm vững để nâng cao trình độ lý luận chính trị, làm cơ sở cho nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên của mình.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024
Petrovietnam chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tiến tới Đại hội Đảng các cấpPetrovietnam chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tiến tới Đại hội Đảng các cấp
Đảng ủy Tập đoàn khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Vũng TàuĐảng ủy Tập đoàn khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Vũng Tàu
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Quảng NgãiKhai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 khu vực Quảng Ngãi

N. Hiển