Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

(PetroTimes) – Ngày 16/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các Ban Đảng Trung ương.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị
Toàn cảnh Hội nghị

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; đại diện các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ phụ trách công tác đảng tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội của Tập đoàn; các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01 và có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp giai đoạn 2019 – 2024.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, Đảng ủy Tập đoàn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước hết phải tạo nhận thức sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và người lao động, chuyển biến từ nhận thức sang hành động; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Việc triển khai thực hiện Kết luận 01 được gắn với thực hiện các Nghị quyết/Kết luận Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã từng bước củng cố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ Tập đoàn cũng đã cụ thể hóa nội dung thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác, tiêu biểu là trong các nội dung triển khai Nghị quyết 281 về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp của Đảng ủy Tập đoàn.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm sau 3 năm tổ chức thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị; 05 thực hiện Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp, chuyển hóa các nội dung học tập và làm theo Bác vào thực tiễn hoạt động của mỗi tập thể/đơn vị, trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trước những đòi hỏi của giai đoạn mới mà trước hết là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh, có những đột phá trong công tác quản trị doanh nghiệp và các giải pháp nâng tầm văn hóa Petrovietnam, cùng với công tác truyền thông và hoạt động xã hội trở thành bệ đỡ vững chắc cho các hoạt động, phục vụ mục tiêu kế hoạch SXKD và Chiến lược phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn công nghiệp, năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực.

Bài 1: Để ngọn lửa dầu khí luôn sáng mãi trong tâm - trí những người dầu khí chân chínhBài 1: Để ngọn lửa dầu khí luôn sáng mãi trong tâm – trí những người dầu khí chân chính
Từ mong ước của Bác Hồ, người Dầu khí đã bồi đắp và thực hiện hóa khát vọng: Xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí mạnhTừ mong ước của Bác Hồ, người Dầu khí đã bồi đắp và thực hiện hóa khát vọng: Xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí mạnh
Bài 2: Công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã thực sự sâu rộngBài 2: Công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã thực sự sâu rộng
Văn hóa doanh nghiệp trong chiến lược phát triển của PetrovietnamVăn hóa doanh nghiệp trong chiến lược phát triển của Petrovietnam

PV