Công đoàn Dầu khí Việt Nam – Hành trình thắp sáng niềm tin

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức rất nhiều sự kiện hoạt động, phong trào ý nghĩa hướng về đoàn viên, người lao động, nhằm cổ vũ động viên tinh thần người lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động toàn ngành dầu khí.