Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP

(PetroTimes) – Ngày 16/4, tại Hà Nội, Ban Công nghệ và An toàn Môi trường (CN&ATMT) Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng (CDNL) của PVEP.

Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Trịnh Việt Thắng, Thành viên HĐTV; ông Ngô Khánh Xạ, Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tổng công ty; lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên PVEP; cùng hơn 100 cán bộ, nhân viên Cơ quan Tổng công ty.

Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Ông Đinh Thế Hùng – Trưởng Ban CN&ATMT PVEP phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đinh Thế Hùng – Trưởng Ban CN&ATMT PVEP cho biết hiện nay, xu hướng CDNL đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống đang dần bị thay thế bởi các nguồn năng lượng mới, sạch và tái tạo. Đây là xu hướng tất yếu đã và đang tác động mạnh mẽ đến các hoạt động của PVEP. Chính vì vậy, PVEP phải có sự chuẩn bị chiến lược và kế hoạch cụ thể để chuyển đổi, thích nghi với xu thế CDNL. PVEP đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động thích ứng với CDNL.

Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Đại diện Ban CN&ATMT trình bày về Chương trình hành động thích ứng với CDNL của PVEP.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe trình bày tóm tắt về Chương trình hành động thích ứng với CDNL của PVEP. Chương trình này gắn liền với chiến lược phát triển, phù hợp với định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, PVEP thúc đẩy tìm kiếm thăm dò và đẩy nhanh tốc độ đưa các dự án vào phát triển khai thác với mục tiêu tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả, chuyển dịch tỷ lệ khai thác khí/dầu giai đoạn tới năm 2030 đạt 55/45 và giai đoạn tới năm 2045 tỷ lệ khai thác khí/dầu đạt 80/20, tương đồng với định hướng của Tập đoàn.

Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Thành viên HĐTV PVEP Trịnh Việt Thắng trao đổi tại Hội thảo.
Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Chánh Văn phòng PVEP Hoàng Xuân Trung trao đổi tại Hội thảo.
Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Ông Nguyễn Hữu Nam – Giám đốc PVEP Sông Hồng trao đổi tại Hội thảo.
Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Các cán bộ PVEP trao đổi tại Hội thảo.

Để làm được mục tiêu trên, tất cả các Ban/Văn phòng/Đơn vị cùng tham gia vào quá trình thích ứng CDNL của PVEP với 4 nhóm giải pháp, 9 nhiệm vụ và 84 hành động chính. 4 nhóm giải pháp chính gồm: Quản trị triển khai CDNL; Quản trị năng lượng; Giảm phát thải ròng; Năng lượng tái tạo. Bên cạnh việc phổ biến chương trình hành động, Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi, góp ý, thảo luận của các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên PVEP về các vấn đề liên quan.

Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt phát biểu tại Hội thảo.

Thay mặt lãnh đạo PVEP, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt khẳng định, PVEP vẫn xác định lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) là nòng cốt trong chiến lược phát triển của Tổng công ty. Để phù hợp với xu thế CDNL, PVEP phải có những giải pháp thích ứng phù hợp, đảm bảo tính bền vững cho sự phát triển trong tương lai.

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt đánh giá cao việc Ban CN&ATMT và Đoàn Thanh niên PVEP phối hợp tổ chức Hội thảo này một cách kịp thời, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, tạo sự đồng thuận, đồng hành và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra để từ đó thực hiện thành công chương trình, giúp PVEP vượt qua những khó khăn, thách thức, đồng thời nắm bắt cơ hội trong quá trình CDNL để duy trì sự phát triển ổn định, bền vững.

Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Phó Tổng Giám đốc PVEP Ngô Khánh Xạ kết luận Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc PVEP Ngô Khánh Xạ cảm ơn những chia sẻ, đóng góp ý kiến thảo luận của lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP đối với Chương trình hành động thích ứng với CDNL của Tổng công ty.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Khánh Xạ nhấn mạnh, con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với CDNL của PVEP. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để CBCNV nắm được các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình CDNL của PVEP; tái đào tạo cho người lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu sắp tới. Đồng thời, lãnh đạo PVEP mong muốn mỗi cán bộ, người lao động PVEP sẽ cùng chung tay, đóng góp ý tưởng để PVEP thực hiện thành công các giải pháp, nhiệm vụ đề ra, hướng tới tương lai phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với xu thế CDNL.

Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Lãnh đạo PVEP trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích cao trong minigame tìm hiểu về Chương trình hành động thích ứng CDNL của PVEP.
Con người giữ vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với chuyển dịch năng lượng của PVEP
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
PVEP tổ chức đào tạo, hội thảo nhằm “vững nền tảng, chắc thành công” trong triển khai chuyển đổi sốPVEP tổ chức đào tạo, hội thảo nhằm “vững nền tảng, chắc thành công” trong triển khai chuyển đổi số
PVEP thúc đẩy triển khai chương trình hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượngPVEP thúc đẩy triển khai chương trình hành động thích ứng với chuyển dịch năng lượng
PVEP Sông Hồng khởi công thu dọn công trình dầu khí tại tỉnh Thái BìnhPVEP Sông Hồng khởi công thu dọn công trình dầu khí tại tỉnh Thái Bình

H.A