Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (kỳ 3 và hết)

ExxonMobil nhận thấy vai trò quan trọng của các chính sách hỗ trợ của chính phủ nhiều nước trong việc phát triển và triển khai các công nghệ phát thải thấp hơn, bao gồm cả những ExxonMobil đổi mới sáng tạo nằm trong hoạt động kinh doanh Giải pháp carbon thấp của công ty.

Ảnh minh họa.

3/ Vận động hỗ trợ chính sách thiết yếu

ExxonMobil nhận thấy vai trò quan trọng của các chính sách hỗ trợ của chính phủ nhiều nước trong việc phát triển và triển khai các công nghệ phát thải thấp hơn, bao gồm cả những ExxonMobil đổi mới sáng tạo nằm trong hoạt động kinh doanh Giải pháp carbon thấp của công ty.

Các chính sách rõ ràng và nhất quán, cùng với những tiến bộ trong công nghệ tiên tiến, có thể đóng vai trò là động lực thúc đẩy các giải pháp thay thế phát thải thấp hơn, đó là lý do tại sao ExxonMobil tích cực tham gia vào các cam kết chính sách liên quan đến khí hậu trên khắp thế giới, bao gồm cả công việc của công ty với Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (IPCC) là một cơ quan khoa học chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro về biến đổi khí hậu do hoạt động con người gây ra.

ExxonMobil tập trung vào các giải pháp chính sách thực tế xem xét cả hai mặt của phương trình “và”: Nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và phát triển có thể mở rộng các công nghệ với lượng phát thải khí nhà kính GHG thấp hơn.

Hiểu rõ phát thải trong vòng đời để đưa ra các quyết định chính sách tốt hơn

ExxonMobil đang hợp tác với Sáng kiến ​​năng lượng Viện Công nghệ MIT (Hoa Kỳ) để phát triển một công cụ tiếp cận vòng đời mới bao gồm lộ trình của nhiều công nghệ đổi mới sáng tạo đại diện cho hầu hết các nguồn phát thải khí nhà kính GHG. Công cụ này còn được gọi là Môi trường mô hình hóa phân tích hệ thống năng lượng bền vững (SESAME) dựa trên các nguồn công cộng được bình duyệt và tham khảo kỹ lưỡng. Dự báo công cụ này sẽ phát triển để thực hiện các phân tích toàn bộ vòng đời của hơn 1.000 lộ trình công nghệ tiến tiến, từ các nguồn năng lượng sơ cấp đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng, bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ từ lĩnh vực điện, giao thông, công nghiệp và dân cư. Cho đến nay, một loạt ấn phẩm liên quan đến SESAME đăng trên các tạp chí được bình duyệt đã được phát hành nhằm khai phá các lĩnh vực như hệ thống mạng lưới điện của Hoa Kỳ.

Ví dụ, một mức giá carbon được điều phối và minh bạch trên toàn bộ nền kinh tế chẳng hạn như thuế tín chỉ carbon sẽ cho phép tất cả các công nghệ tiến tiến cạnh tranh và giảm cường độ phát thải carbon một cách hiệu quả về mặt chi phí bằng cách tập trung vào việc giảm lượng khí thải trên mỗi đơn vị năng lượng, đồng thời mang lại mức giảm phát thải CO₂ có ý nghĩa. Việc áp dụng rộng rãi mức giá carbon trên toàn nền kinh tế cũng có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của thị trường carbon toàn cầu như đã hình dung trong Điều khoản 6 của Thỏa thuận Paris.

Trong trường hợp không có cơ chế định giá carbon trên toàn bộ nền kinh tế, các lựa chọn chính sách theo từng ngành được thiết kế tốt cùng với những tiến bộ về công nghệ tiên cũng có thể là một cách hiệu quả để giảm lượng khí thải. ExxonMobil ủng hộ các phương pháp được nêu dưới đây, giúp giải quyết vấn đề phát thải khí nhà kính GHG trong các lĩnh vực khó loại bỏ carbon của nền kinh tế, bao gồm sản xuất, vận tải và sản xuất điện.

Chế tạo

Để giảm lượng khí thải công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, trọng tâm của ExxonMobil là thu hồi và lưu trữ carbon và hydrogen. Để thúc đẩy đầu tư và triển khai các công nghệ này với tốc độ và quy mô cần thiết cho một tương lai không khí phát thải, chính phủ các nước phải thiết lập các khuôn khổ pháp lý và quy định luật lệ bền vững cũng như các biện pháp khuyến khích tương tự như các khuyến khích dành cho các công nghệ phát thải thấp hơn như năng lượng mặt trời và gió. Đạo luật Giảm thiểu lạm phát của Hoa Kỳ (IRA) được ban hành vào năm 2022 đã cung cấp một số nguồn hỗ trợ của Chính phủ Liên bang được mô tả trong tài liệu này. IRA tận dụng phương pháp đánh giá vòng đời làm phương pháp đánh giá lượng phát thải khí nhà kính GHG của nhiên liệu vận chuyển và hydrogen carbon thấp, đồng thời xác định giá trị của các khoản tín dụng tương ứng theo cường độ phát thải đạt được trên cơ sở vòng đời.

ExxonMobil ủng hộ khung chính sách và quy định về thu hồi và lưu trữ carbon sẽ: Duy trì sự hỗ trợ lâu dài của chính phủ cho nghiên cứu và phát triển; cung cấp các tiêu chuẩn để đảm bảo lưu trữ CO₂ an toàn và bảo mật; cho phép các tiêu chuẩn thiết kế giếng phun CO₂ phù hợp với mục đích; cung cấp sự chắc chắn về mặt pháp lý cho quyền sở hữu bể kho lưu trữ dưới thành địa chất; đảm bảo quy trình cấp phép hợp lý cho các cơ sở thu hồi và lưu trữ carbon; cung cấp quyền truy cập vào dung lượng lưu trữ CO₂ do chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát; cho phép bù đắp chất lượng cao được tạo ra từ các dự án thu hồi và lưu trữ carbon, các dự án carbon thấp và loại bỏ carbon.

ExxonMobil cũng còn đang tham gia vào một số nghiên cứu khoa học, bao gồm báo cáo của Hội đồng dầu khí quốc gia về hydrogen có hàm lượng carbon thấp, để đánh giá lượng khí thải CO₂ trong quá trình sản xuất và vận chuyển hydrogen cũng như lợi ích của hydrogen trên cơ sở cường độ toàn bộ vòng đời so với các lựa chọn thay thế.

Giao thông vận tải

Chính sách giao thông vận tải carbon thấp toàn diện kết hợp tiêu chuẩn nhiên liệu trung hòa công nghệ dựa trên thị trường với tiêu chuẩn phát thải CO₂ của phương tiện trong vòng đời có thể thúc đẩy việc giảm phát thải trên toàn bộ đội xe vận chuyển.

ExxonMobil ủng hộ cách tiếp cận tiêu chuẩn nhiên liệu dựa trên cường độ carbon có thể được mở rộng sang lĩnh vực hàng không và hàng hải. ExxonMobil còn là người tham gia cuộc chơi chính trong việc phát triển khung chính sách của Viện Dầu khí Hoa Kỳ bao gồm các hành động nhằm giảm lượng khí thải CO₂ trong vòng đời thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của Hoa Kỳ.

Sản xuất điện

Tiêu chuẩn năng lượng sạch trung hòa công nghệ hoặc tiêu chuẩn cường độ carbon có thể giảm lượng khí thải CO₂ trong ngành điện bằng cách đặt ra các mục tiêu dựa trên cường độ carbon và khuyến khích cơ sở hạ tầng cần thiết cũng như các phương án phát thải thấp hơn. Chúng bao gồm khí đốt tự nhiên, năng lượng tái tạo và năng lượng sinh học, cũng như các công nghệ phát thải âm (negative) như thu hồi và lưu trữ carbon và thu giữ không khí trực tiếp.

ExxonMobil cũng đã tham gia vào quá trình xây dựng các nguyên tắc chính sách của Phòng Thương mại Hoa Kỳ nhằm củng cố tiêu chuẩn năng lượng sạch của Hoa Kỳ cho ngành điện lực. ExxonMobil sẽ tiếp tục ủng hộ sự tham gia của Chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này.

Được coi là một phần trong việc tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách, ExxonMobil tích cực tham gia thông qua các hiệp hội thương mại và hợp tác trong ngành dâu khí, bao gồm cả Sáng kiến ​​khí hậu dầu khí. ExxonMobil cũng tích cực tham gia vào việc phát triển các nghiên cứu và báo cáo được thiết kế để cung cấp thông tin tốt hơn cho các quyết định chính sách. Ví dụ như ExxonMobil có vai trò lãnh đạo trong hai báo cáo của Hội đồng Dầu khí quốc gia, một báo cáo thì tập trung vào hydrogen và báo cáo còn lại về khí đốt tự nhiên.

ExxonMobil cũng sử dụng nhiều kênh liên lạc khác nhau bao gồm báo cáo này, thông cáo báo chí, trang mạng ExxonMobil.com và cổng vận động Exchange để trình bày rõ ràng và minh bạch quan điểm chính sách liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu của công ty. Những quan điểm này cung cấp thông tin và cung cấp cơ sở cho các nỗ lực vận động hành lang và sự hỗ trợ của công ty.

Các tài sản chi nhánh quốc tế của ExxonMobil cũng tham gia vào các sáng kiến ​​và phát triển chính sách liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu. Ví dụ như Chi nhánh Imperial Oil của ExxonMobil ở Canada sẽ hợp tác cùng với các đối tác khác của công ty, Chính phủ Canada và Chính phủ tỉnh bang Alberta hướng tới mục tiêu đạt được lượng phát thải GHG bằng 0 từ hoạt động khai thác cát dầu vào năm 2050 cũng như cắt giảm tổng cộng khoảng 68 Mt/CO₂e mỗi năm.

Tác động chính sách

Triển vọng toàn cầu của ExxonMobil tìm cách xác định các tác động tiềm tàng của các chính sách liên quan đến ứng phó với khí hậu bằng cách sử dụng nhiều giả định và công cụ khác nhau, bao gồm cả việc áp dụng chi phí ủy quyền của carbon, để ước tính các tác động tiềm tàng đối với nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Sự khác biệt nữa là ExxonMobil áp dụng cách định giá khí nhà kính GHG độc quyền ở nơi công ty hoạt động và đầu tư. Trong trường hợp chính sách quy định mức giá khí nhà kính GHG, ExxonMobil sẽ điều chỉnh và áp dụng mức giá khí nhà kính GHG đó để đánh giá các cơ hội đầu tư và ước tính chi phí vận hành, nếu phù hợp, cho các nguồn phát thải khí nhà kính GHG cụ thể. Các hiệp định quốc tế và các quy định cơ bản của khu vực và quốc gia về phát thải khí nhà kính GHG tiếp tục phát triển với thời gian, kết quả và tác động kinh doanh tiềm ẩn một cách không chắc chắn. Tại những nơi hiện tại không có chính sách định giá khí nhà kính GHG, ExxonMobil giả định mức giá được thông báo theo chi phí ủy quyền của báo cáo Triển vọng toàn cầu này.

Định giá phát thải khí nhà kính GHG nơi ExxonMobil vận hành hoặc đầu tư

Định giá phát thải khí nhà kính GHG của ExxonMobil cho giai đoạn 2023-2030 dựa trên các chính sách hiện hành hoặc dự báo ​​đã nêu; định giá cho giai đoạn 2030-2050 phản ánh các chính sách khu vực được cho là dành cho cả nền kinh tế tiên tiến và mới nổi. Định giá phát thải khí nhà kính GHG của ExxonMobil là bằng đô-la Hoa Kỳ năm 2023 và chưa được điều chỉnh theo lạm phát trong tương lai.

Trong năm 2023 và 2024, ExxonMobil chưa áp dụng giá phát thải khí nhà kính GHG cho các hoạt động hoặc khoản đầu tư của mình ở những quốc gia hiện chưa có giá phát thải khí nhà kính GHG. ExxonMobil áp dụng mức giá dự kiến ​​trong phạm vi được xác định trong bảng ở những quốc gia đó bắt đầu từ năm 2025.

Giá phát thải khí nhà kính GHG của ExxonMobil bao gồm COvà các khí nhà kính khác (ví dụ: methane), nếu thích hợp.

Duy trì quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ

Hội đồng Quản trị của ExxonMobil giám sát và đưa ra hướng dẫn về chiến lược và kế hoạch của công ty, bao gồm các cơ hội và rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Các giám đốc điều hành tham gia cùng các chuyên gia trong và ngoài công ty, áp dụng kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của họ để đánh giá các ưu tiên phân bổ vốn của công ty, tập trung vào việc tăng giá trị cổ đông và đóng vai trò dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng một cách chu đáo.

Hội đồng Quản trị, tập thể lãnh đạo ExxonMobil và thông qua Ủy ban môi trường, an toàn và chính sách công (ESPP), thường xuyên tham gia với ban lãnh đạo cấp cao về các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như cách tiếp cận và hiệu suất môi trường của công ty. Điều này bao gồm các cuộc họp giao ban với các chuyên gia về chủ đề nội bộ và bên ngoài, có thể đề cập đến các yếu tố nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, quan điểm chính sách công, báo cáo và hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính GHG cũng như các phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo mới.

Đảm bảo khả năng phục hồi

ExxonMobil đã tiếp tục đánh giá khả năng phục hồi của danh mục đầu tư và kinh doanh của mình trước một loạt các kịch bản trong tương lai phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, bao gồm cả Kịch bản IEA Net Zero Emissions vào năm 2050 (NZE).

Những đánh giá về khả năng phục hồi trên chứng minh rằng hoạt động kinh doanh của ExxonMobil có vị trí tốt ngay cả trong lộ trình loại bỏ carbon tích cực, được thúc đẩy bởi tiềm năng tăng trưởng của hóa chất, nhiên liệu phát thải thấp hơn, thu hồi và lưu trữ carbon cũng như các cơ hội về hydrogen, đều là những điều rất quan trọng để đạt được tham vọng không có khí thải của xã hội.

Các cập nhật về kịch bản IEA NZE kể từ năm 2021 đã không thay đổi kết quả đánh giá của ExxonMobil, trong đó nêu bật khả năng phục hồi thông qua tính linh hoạt trong đầu tư giữa các lựa chọn vừa cần thiết vừa phù hợp với khả năng cốt lõi của công ty, bao gồm dầu và khí tự nhiên với cường độ phát thải thấp hơn, hóa chất, thu hồi và lưu trữ carbon, nhiên liệu phát thải thấp hơn và hydrogen./.

Kiểm tra khả năng phục hồi theo Kịch bản IEA NZE

ExxonMobil đã sử dụng các giả định trong Kịch bản IEA NZE để kiểm tra khả năng phục hồi của danh mục đầu tư hiện tại của công ty mặc dù IEA thừa nhận rằng xã hội không đi theo con đường IEA NZE.

Phương pháp thực nghiệm sử dụng các giả định của IEA NZE

ExxonMobil đã lập mô hình danh mục đầu tư và kinh doanh giả định dựa trên Kịch bản IEA NZE và sử dụng bên thứ ba có uy tín để tiến hành kiểm toán độc lập và xác nhận tính toàn vẹn của mô hình của công ty. Phân tích bao gồm các hoạt động hiện tại và cơ hội trong tương lai trên các hoạt động kinh doanh của ExxonMobil về dầu, khí tự nhiên, nhiên liệu, chất bôi trơn, hóa chất, nhiên liệu phát thải thấp hơn, hydro cũng như thu hồi và lưu trữ carbon. ExxonMobil đã sử dụng các giả định của Kịch bản IEA NZE liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh này để cung cấp thông tin về nhu cầu và giá cả trong mô hình của công ty:

-. Giá dầu thô giảm xuống còn 24 USD/thùng vào năm 2050; giá khí đốt tự nhiên giảm xuống còn 2-4,60 USD trên một triệu đơn vị nhiệt của Anh tùy theo khu vực (cả về giá trị thực tế- USD, 2019).

– Nhu cầu dầu và khí tự nhiên giảm từ 53% tổng năng lượng sơ cấp (2020) xuống còn 19% (2050).

– Nhu cầu hóa chất tăng 30% từ năm 2020 đến năm 2050, với 80% sản lượng tận dụng việc thu hồi và lưu trữ carbon hoặc tích hợp công nghệ hydrogen.

– Giá carbon tăng lên 250 USD/tấn ở các nền kinh tế phát triển, 200 USD/tấn ở Trung Quốc, CHLB Nga, Brazil và CH Nam Phi, và 55 USD/tấn ở các thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển khác (theo giá trị thực tế USD, 2019).

– Khối lượng thu hồi và lưu trữ carbon tăng nhanh từ 40 triệu tấn (2020) lên 7,6 tỷ tấn (2050), được hỗ trợ bởi một loạt biện pháp nhằm tăng cường đầu tư.

– Theo Kịch bản IEA NZE, nhiên liệu phát thải thấp hơn sẽ bao gồm nhiên liệu sinh học lỏng, khí sinh học và khí methane sinh học, và nhiên liệu gốc hydrogen, tăng từ 1% nhu cầu năng lượng cuối cùng toàn cầu vào năm 2020 lên 20% (2050).

– Sản lượng hydrogen tăng gấp sáu lần, từ 87 triệu tấn (2020) lên 528 triệu tấn (2050).

ExxonMobil cũng đã phát triển các giả định bổ sung phù hợp với Kịch bản IEA NZE khi cần thiết để ước tính hiệu suất danh mục đầu tư của công ty. Để sử dụng các giả định về giá cả của Kịch bản IEA NZE, ExxonMobil giả định rằng giá cả hiện tại giảm để phù hợp với giá công bố theo Kịch bản IEA NZE vào năm 2025 và đường dẫn này là tuyến tính giữa các giả định về giá mà IEA đưa ra trong thập kỷ sau đó. Kịch bản IEA NZE không cung cấp tỷ suất lợi nhuận giả định cho các doanh nghiệp lọc dầu và hóa chất. Do đó, đối với mảng lọc dầu, ExxonMobil giả định tỷ suất lợi nhuận giảm xuống mức thấp nhất cần thiết để khuyến khích sản xuất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu dầu của IEA NZE. Đối với mảng hóa chất, ExxonMobil đã lập mô hình tỷ suất lợi nhuận phù hợp với lịch sử, ở mức đủ để hỗ trợ khoản đầu tư cần thiết nhằm đáp ứng mức tăng trưởng nhu cầu hóa chất theo IEA NZE; tỷ suất lợi nhuận giảm theo thời gian, được bù đắp một phần bởi lạm phát.

Đối với hoạt động kinh doanh Giải pháp carbon thấp, ExxonMobil đã sử dụng các giả định về nhu cầu của IEA NZE và giả định các khoản đầu tư kinh doanh thu hút lợi nhuận hợp lý dựa trên mức trung bình lịch sử của công ty cho các ngành và sản phẩm kinh doanh tương tự. Mô hình của ExxonMobil giả định rằng vị trí thị trường thu được cho các khu vực hiện tại và khu vực mới tính theo phần trăm nhu cầu theo IEA NZE phù hợp với vị trí thị trường hiện tại của công ty trong các doanh nghiệp hiện tại. ExxonMobil cũng giả định vốn đầu tư tài chính để cắt giảm lượng khí thải nhà kính GHG ước tính từ các hoạt động kinh doanh của công ty vào năm 2050. Lạm phát hàng năm được đặt ở mức 2,5%. ExxonMobil cũng còn giả định tổng chi tiêu vốn đầu tư tài chính cho đến năm 2050, bắt đầu từ mức trung bình kéo dài 5 năm của năm 2020 và tiến về phía trước trên cơ sở thực tế, đây được coi là khoản đầu tư đủ để duy trì thị phần trên toàn cầu. Trên cơ sở này, kết quả hỗ trợ thêm cho sự tăng trưởng của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Giải pháp carbon thấp của ExxonMobil theo Kịch bản IEA NZE. Các đối thủ cạnh tranh và đồng nghiệp của ExxonMobil có danh mục đầu tư, chiến lược, thị trường và thực tế pháp lý khác nhau, phù hợp với các cách tiếp cận khác nhau và có thể dẫn đến những kết quả khác nhau mà không nhất thiết phải so sánh giữa các công ty dầu khí, đặc biệt đối với những người dự đoán sản lượng dầu khí sẽ giảm hoặc rời khỏi ngành dầu mỏ và kinh doanh khí đốt tự nhiên như một phần trong kế hoạch của họ.

Kết quả thực nghiệm

Biểu đồ minh họa những thay đổi tiềm năng đối với danh mục đầu tư kinh doanh của Kết quả thực nghiệm của ExxonMobil từ mô hình đến năm 2050, điều đó chứng tỏ theo giả định của Kịch bản IEA NZE, công ty có sự linh hoạt để tiếp tục tăng dòng tiền đầu tư theo thời gian thông qua việc giảm đầu tư vào dầu và khí tự nhiên và tăng đầu tư vào các dự án có giá trị gia tăng trong hóa chất, thu giữ và lưu trữ carbon, nhiên liệu phát thải thấp hơn, và hydrogen. Kết quả thực nghiệm của ExxonMobil tiết lộ dòng tiền hoạt động ước tính theo thời gian, được chia theo dầu khí truyền thống, hóa chất và Giải pháp carbon thấp để giải quyết các câu hỏi về khả năng phục hồi của doanh nghiệp. ExxonMobil tin rằng đây là tiết lộ hàng đầu trong ngành dầu khí vì nó cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về khả năng phục hồi và giá trị doanh nghiệp của danh mục đầu tư, kiến ​​thức chuyên môn và cơ hội của công ty so với các biện pháp kế toán phi tiền mặt giả định phụ thuộc vào các giả định về tài sản cụ thể không được IEA NZE cung cấp.

Chi tiêu vốn được mô hình hóa theo Kịch bản IEA NZE 2050

Mô hình của ExxonMobil minh họa một số cân nhắc cho hoạt động kinh doanh của công ty trong Kịch bản IEA NZE. Đến năm 2030, danh mục đầu tư thượng nguồn của ExxonMobil sẽ tập trung hơn nữa vào các nguồn tài nguyên có chi phí cạnh tranh, đồng thời đẩy nhanh các phương án cắt giảm cường độ phát thải khí nhà kính GHG. Những cơ sở tài sản có chu kỳ sản xuất ngắn hơn, chẳng hạn như các dự án phát triển độc đáo ở Lưu vực Permian và chi phí cung cấp thấp hơn, như sản xuất dầu khí ở đáy biển sâu ở Guyana, sẽ tiếp tục thu hút vốn và tạo ra lợi nhuận cạnh tranh.

Quá trình chuyển đổi năng lượng tạo ra cơ hội cho các cơ sở tài sản hiện có của ExxonMobil, điều này có thể đem lại thêm kinh doanh tùy chọn. Nếu sự suy giảm dài hạn về nhu cầu và giá cả dầu và khí đốt tự nhiên trong Kịch bản IEA NZE trở thành hiện thực thì ExxonMobil sẽ phản ứng bằng cách ngừng thăm dò dầu khí ở các khu vực mới cùng với việc cắt giảm chi tiêu cho các hoạt động phát triển mới. Về lâu dài, đến năm 2050 trong Kịch bản này, khoản đầu tư có khả năng giảm này sẽ dẫn đến tổng sản lượng thấp hơn do cạn kiệt tài nguyên tự nhiên nhanh hơn vốn đầu tư tài chính vào khối lượng mới, với danh mục đầu tư tiếp tục tập trung vào các tài sản tiết kiệm chi phí với cường độ phát thải khí nhà kính GHG thấp. Các cơ sở tài sản sản xuất dầu và khí tự nhiên hiện tại sẽ được tối ưu hóa và vận hành miễn là hợp lý về mặt kinh tế, phù hợp với các giả định của Kịch bản IEA NZE khi dự báo rằng sản lượng toàn cầu khoảng 24 triệu thùng dầu và 170 tỷ feet khối khí tự nhiên mỗi ngày vẫn sẽ cần thiết để đáp ứng nhu cầu vào năm 2050.

Trong danh mục Giải pháp sản phẩm của ExxonMobil, do việc sản xuất các sản phẩm tinh chế truyền thống giảm đến năm 2030 theo Kịch bản IEA NZE, các địa điểm sản xuất khai thác dầu khí sẽ được điều chỉnh lại để chuyển đổi hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm không đốt cháy như chất bôi trơn, chất nền và hóa chất cũng như để đáp ứng sự tăng trưởng về nhiên liệu phát thải thấp hơn và cung cấp thêm tùy chọn cho những cơ sở tài sản này trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Các ví dụ hiện tại bao gồm vốn đầu tư tài chính và hợp tác để tăng cường sản xuất và vận chuyển dầu diesel tái tạo, chẳng hạn như tại nhà máy hóa lọc dầu Strathcona (Canada) hoặc cơ sở dầu khí Slagen (Na Uy) của ExxonMobil.

Nhu cầu tăng trưởng đối với các sản phẩm hóa chất, nhiều sản phẩm trong số đó tạo ra lượng khí thải trong vòng đời thấp hơn so với các sản phẩm thay thế sẵn có, sẽ được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư tích lũy giá trị vào hoạt động kinh doanh hóa chất của công ty. Các ví dụ bao gồm việc mở rộng hiện đang được tiến hành ở Bờ Vịnh Hoa Kỳ và Singapore, cũng như tại khu phức hợp hóa chất ở Trung Quốc của ExxonMobil. Về lâu dài đến năm 2050, ExxonMobil sẽ tiếp tục tối ưu hóa và có khả năng mở rộng các cơ sở tài sản tích hợp của mình một cách linh hoạt để sản xuất nhiên liệu và hóa chất có lượng khí thải CO2 thấp hơn đồng thời giảm lượng khí thải CO2 trong hoạt động của chúng. Việc tích hợp bổ sung khả năng thu hồi và lưu trữ carbon và/hoặc chuyển đổi nhiên liệu bằng công nghệ hydrogen sẽ đẩy nhanh hơn nữa việc giảm cường độ phát thải khí nhà kính GHG, với những địa điểm ít thuận lợi hơn có khả năng bị đóng cửa hoặc chuyển đổi thành thiết bị đầu cuối.

Theo Kịch bản IEA NZE, tiềm năng tăng trưởng đáng kể tồn tại trong danh mục Giải pháp carbon thấp về nhiên liệu phát thải thấp hơn, thu hồi và lưu trữ carbon và hydrogen. Các năng lực và lợi thế cốt lõi của ExxonMobil, bao gồm chuyên môn kỹ thuật dưới lòng đất, mở rộng quy mô các dự án lớn, cơ sở tài sản hiện có bao gồm cơ sở hạ tầng và con người, sẽ tiếp tục giúp công ty cạnh tranh sòng phẳng và hiệu quả. Trong suốt giai đoạn được lập mô hình, giá cả carbon Kịch bản IEA NZE ngày càng tăng sẽ góp phần hỗ trợ thúc đẩy các khoản đầu tư hấp dẫn giúp gia tăng dòng tiền đầu tư vốn tài chính vào các Giải pháp carbon thấp, giúp bù đắp cho việc giảm đầu tư vào lọc dầu, khí tự nhiên và nhiên liệu truyền thống. Đến năm 2030, Theo Kịch bản IEA NZE, tiềm năng tăng trưởng đáng kể tồn tại trong danh mục Giải pháp carbon thấp về nhiên liệu phát thải thấp hơn, thu hồi và lưu trữ carbon và hydrogen. Các năng lực và lợi thế cốt lõi của công ty, bao gồm chuyên môn dưới lòng đất, mở rộng quy mô các dự án lớn, cơ sở tài sản hiện có bao gồm cơ sở hạ tầng và con người, sẽ tiếp tục giúp công ty cạnh tranh hiệu quả. ExxonMobil cũng sẽ tập trung vào việc mở rộng các lựa chọn nhiên liệu có lượng khí thải thấp hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng dự kiến.

ExxonMobil cũng sẽ theo đuổi các khoản đầu tư vốn tài chính vào dự án hydrogen xanh ở Baytown (tiểu bang Texas), mua lại kho lưu trữ dưới thành địa chất cứng để cô lập CO₂ và tham gia vào các cụm công nghiệp tiềm năng mới nhằm thúc đẩy các cơ hội cơ sở hạ tầng mới và hiện có, đồng thời định vị công ty là đối tác được lựa chọn. Về lâu dài đến năm 2050, giá cả carbon và nhu cầu về các phương án loại bỏ carbon sẽ tiếp tục tăng nhanh trong kịch bản, dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong chi tiêu vốn của ExxonMobil để tăng quy mô thu hồi và lưu trữ carbon và hydrogen.

Kiểm toán độc lập của bên thứ ba về mô hình IEA NZE

Sau khi tìm kiếm rộng rãi, ExxonMobil đã mời một bên thứ ba độc lập là Wood Mackenzie Inc., để kiểm toán mô hình danh mục đầu tư của công ty. Mục tiêu của cuộc kiểm toán là xác nhận tính toàn vẹn của các phép tính và chức năng tổng thể của mô hình, đồng thời xác thực rằng mô hình phản ánh chính xác các đầu vào giả định của IEA NZE, đảm bảo đầu ra là sự thể hiện hợp lý của danh mục đầu tư kết hợp như được xác định bởi các đầu vào của mô hình.

Cuộc kiểm toán của Wood Mackenzie bao gồm việc kiểm tra và xác nhận tính toàn vẹn của Mô hình danh mục đầu tư ExxonMobil, bao gồm cả việc đánh giá từng doanh nghiệp theo Kịch bản IEA NZE. Wood Mackenzie cũng xác nhận các giả định của Kịch bản IEA NZE được phản ánh chính xác trong mô hình danh mục đầu tư. Cụ thể, Wood Mackenzie đã xác nhận những điều sau: Các giả định của Kịch bản IEA NZE được phản ánh chính xác trong mô hình; tính toán mô hình là chính xác; không có lỗi dịch dữ liệu; đầu ra là sự thể hiện hợp lý của danh mục đầu tư tổng hợp được xác định bởi đầu vào của mô hình.

Là một doanh nghiệp tư vấn và nghiên cứu toàn cầu với 50 năm kinh nghiệm, Wood Mackenzie hợp tác với nhiều doanh nghiệp để cung cấp dữ liệu, phân tích và thông tin chi tiết có chất lượng được sử dụng để hỗ trợ ngành tài nguyên thiên nhiên.

Cân nhắc cập nhật kịch bản IEA NZE vào năm 2050

Kịch bản IEA NZE đến năm 2050 có thể được xây dựng lại, nghĩa là kết quả của lượng phát thải CO₂ ròng bằng 0 vào năm 2050 là cố định, với kịch bản hoạt động ngược lại để đưa ra một quan điểm về các giả định về cung, cầu, địa chính trị, công nghệ tiến tiến và thị trường để đạt được kết quả theo Kịch bản này một cách khách quan. Mặc dù chỉ mang tính giả thuyết nhưng loại lý do cơ bản này có thể được sử dụng để xem xét những thách thức đáng kể hiện hữu trong một tình huống khó chịu. ExxonMobil đã trực tiếp tận dụng các giả định đưa ra trong Kịch bản IEA NZE để đánh giá danh mục đầu tư và kinh doanh của công ty, với kết quả thể hiện khả năng phục hồi của công ty kể từ lần phát hành đầu tiên vào năm 2021, và hiện IEA đã tiếp tục cập nhật kịch bản NZE của họ.

Bên cạnh đó, IEA cũng đang tiếp tục chia sẻ thông tin cập nhật về mức phát thải CO₂ liên quan đến năng lượng cũng như các công nghệ quan trọng và đầu tư vốn tài chính vào năng lượng sạch được cho là điều hết sức cần thiết. Các ấn phẩm này của IEA nhấn mạnh đến nhiều lĩnh vực chính không tiến triển như giả định trong Kịch bản IEA NZE bởi do những lĩnh vực quan trọng này đang bị chậm lại, cho nên các bản cập nhật cho Kịch bản IEA NZE dự kiến ​​phải giải quyết tổng lượng phát thải CO₂ giảm ngày càng tăng trong khoảng thời gian ngắn hơn để đạt được mục tiêu cắt giảm phát thải khí CO₂ ròng bằng 0 vào năm 2050 như đã đặt ra.

Về cơ bản, bản cập nhật đã góp phần tăng cường những cải tiến cần thiết, đồng thời rút ngắn thời gian cho phép có nghĩa là mỗi lần lặp lại phương pháp của IEA NZE sẽ dẫn đến các giả định làm gia tăng tầm quan trọng của các giải pháp phát thải carbon thấp hơn. Các bản cập nhật Kịch bản IEA NZE này không làm thay đổi kết quả đánh giá của ExxonMobil, trong đó nêu bật khả năng phục hồi thông qua tính linh hoạt trong đầu tư giữa các lựa chọn vừa cần thiết vừa phù hợp với khả năng cốt lõi của công ty, bao gồm dầu và khí tự nhiên có cường độ phát thải CO₂ thấp hơn, hóa chất, thu giữ và lưu trữ carbon cũng như nhiên liệu phát thải thấp hơn và hydrogen.

Sự khác biệt vẫn còn trở lên rõ ràng giữa tiến bộ hiện tại trong việc cắt giảm lượng khí thải CO₂ và các giả định đầy tham vọng được nêu trong bản cập nhật Kịch bản IEA NZE cho thấy xã hội cần tiếp tục thúc đẩy các chính sách hỗ trợ thị trường carbon hiệu quả và các giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo để thúc đẩy sự tiến bộ. ExxonMobil đang thực hiện phần việc của mình trong việc xây dựng toàn bộ doanh nghiệp Giải pháp carbon thấp nhằm cắt giảm lượng khí thải CO₂ của cả công ty cũng như các doanh nghiệp dầu khí khác thông qua việc chi hàng tỷ đô la cho các giải pháp đem lại tác động thực sự, bền vững.

Đánh giá tác động tiềm tàng

Phần sau đây nhằm giải quyết các tác động tiềm ẩn đến năm 2050 đối với trữ lượng, tài nguyên đã được chứng minh của ExxonMobil trong việc đánh giá sự suy giảm cơ sở tài sản và các biện pháp khác, xem xét phạm vi nhu cầu dầu và khí đốt tự nhiên của các kịch bản đã thảo luận.

Khi đánh giá các khía cạnh khác nhau của khả năng phục hồi, ExxonMobil tin rằng áp dụng phương pháp tiếp cận danh mục đầu tư là cách thích hợp nhất để ExxonMobil mang lại sự minh bạch trong phân tích của công ty về tác động tiềm tàng của bất kỳ kịch bản chuyển đổi năng lượng nào, bao gồm cả Kịch bản IEA NZE. Ngoài ra, với tư cách là một công ty tích hợp có tài sản trên khắp thế giới, ExxonMobil nhận thấy các sự kiện và xu hướng kinh tế có thể có tác động tiêu cực đến một tài sản và bù lại tác động tích cực đến những cơ sở tài sản khác, với tác động ròng tối thiểu đối với toàn bộ danh mục đầu tư. Khi các tài sản dưới lòng đất và hệ thống năng lượng riêng lẻ được phân tích tách biệt khỏi danh mục đầu tư đầy đủ thì việc phân tích dễ bị hiểu sai về sự tương tác giữa các cơ sở tài sản trên thị trường và tính tùy chọn mà cơ sở tài sản có thể có ở một khu vực cụ thể trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều này có thể giúp cung cấp một bức tranh sai lệch về khả năng phục hồi và giá trị doanh nghiệp của ExxonMobil. Mặc dù một nhóm cơ sở tài sản có thể hoạt động dưới mức mong đợi trong một khoảng thời gian song các tài sản khác có thể hoạt động trên mức kỳ vọng, đó là bản chất của ngành dầu khí mang tính chu kỳ này. Nhiều ví dụ đã xảy ra theo thời gian, như là cuộc xung đột Nga-Ukraine là một ví dụ gần đây về giá trị danh mục đầu tư đa dạng của ExxonMobil. Mặc dù bị mất giá trị do bị tịch thu tài sản ở CHLB Nga song các lệnh trừng phạt quốc tế đã góp phần làm tăng giá hàng hóa toàn cầu, đồng thời cũng giúp làm tăng giá trị của nhiều tài sản thượng nguồn khác của ExxonMobil. ExxonMobil cũng tin tưởng một phân tích không tính đến những chi tiết này có thể trình bày sai giá trị của danh mục đầu tư và bỏ sót các yếu tố vĩ mô quan trọng như độ tin cậy và an ninh năng lượng. ExxonMobil còn chưa tin tưởng phương pháp này mang lại những thông tin có ý nghĩa cho các nhà đầu tư.

Tuy vậy, ExxonMobil kỳ vọng quá trình chuyển đổi năng lượng có thể diễn ra với tốc độ không chắc chắn với sự thay đổi về công nghệ đổi mới sáng tạo và chính sách theo khu vực. Các cơ sở tài sản riêng lẻ trong danh mục đầu tư của ExxonMobil phản ứng khác nhau với các tín hiệu kinh tế, sự phát triển công nghệ tiến tiến, giá cả hàng hóa, sự khác biệt trong khu vực, chính sách của chính phủ các nước và nhiều biến số khác. Ngay cả khi giá chuẩn toàn cầu được đưa ra thì giá địa phương, bao gồm cả chênh lệch, vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài mà không thể dự báo được một cách đáng tin cậy. Các kịch bản của bên thứ ba đưa ra một số giả định liên quan đến các biến thể này; tuy nhiên, việc xác định tác động theo từng cơ sở tài sản đòi hỏi phải có những dự kiến, dự báo và ước tính chi phí bổ sung không thể dự đoán một cách hợp lý. Việc cung cấp công khai mô hình cơ sở tài sản riêng lẻ cho các kịch bản từ xa có nguy cơ truyền tải mức độ chính xác một cách sai lệch.

Để hỗ trợ thêm cho phương pháp tiếp cận danh mục đầu tư của công ty, ExxonMobil tin rằng việc áp dụng Kịch bản IEA NZE trong phân tích suy giảm cơ sở tài sản riêng lẻ giả định là không phù hợp với các nguyên tắc được nêu trong Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung là tiêu chuẩn kế toán được Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ thông qua và là tiêu chuẩn kế toán mặc định được sử dụng bởi các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ (generally accepted accounting principles-GAAP), trong đó nêu rõ các phân tích suy giảm cơ sở tài sản phải dựa trên các giả định “hợp lý liên quan” đến kế hoạch nền tảng của ExxonMobil. Cơ sở lập kế hoạch của ExxonMobil là báo cáo Triển vọng toàn cầu là dự báo về cung và cầu dầu khí đến năm 2050. Các giả định trong Kịch bản IEA NZE khác biệt đáng kể so với báo cáo Triển vọng toàn cầu của ExxonMobil và chính IEA cũng đã thừa nhận Kịch bản IEA NZE của họ là một kịch bản cực kỳ tham vọng và xã hội hiện không đang đi trên con đường hướng này. Việc cung cấp thông tin công khai chi tiết về cơ sở tài sản cụ thể liên quan đến thời gian sử dụng hữu ích còn lại, chi phí hưu trí và những thay đổi dự phòng đã được chứng minh tiềm năng trong Kịch bản IEA NZE với hàm ý mức độ chắc chắn hoặc chính xác cao hơn so với mức hiện tại. Ngoài ra, khi quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra, việc tiết lộ loại thông tin chi tiết ở cấp độ cơ sở tài sản này có thể cung cấp lộ trình nhạy cảm về mặt cạnh tranh về cách ExxonMobil có thể thực hiện các điều chỉnh trong danh mục đầu tư của mình. Vì những lý do này, ExxonMobil không cung cấp phân tích kế toán tài sản cá nhân, giả định bằng cách sử dụng Kịch bản IEA NZE. ExxonMobil tin rằng việc xem xét sự phát triển của dòng tiền vốn đầu tư tài chính hoạt động trong danh mục đầu tư của công ty đã phản ánh các quyết định đầu tư có thể thay đổi như thế nào theo Kịch bản IEA NZE, sẽ là minh chứng tốt hơn về khả năng phục hồi và giá trị doanh nghiệp của ExxonMobil mà ít có khả năng gây nhầm lẫn cho các bên liên quan của công ty.

Sử dụng phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy cung cấp góc nhìn rõ hơn về mức độ thay đổi trong các giả định Triển vọng toàn cầu của ExxonMobilcó thể ảnh hưởng đến cung và cầu năng lượng dự kiến. Phân tích những điểm nhạy cảm này bao gồm việc đánh giá những tiến bộ công nghệ đổi mới sáng tạo có thể có và tác động tiềm tàng của chúng đối với cung và cầu năng lượng. Điều này dẫn đến một loạt các kết quả tiềm năng có nhu cầu từ thấp đến cao đối với một số nguồn năng lượng nhất định. Các dự báo thu được từ phân tích độ nhạy không thể hiện quan điểm của ExxonMobil hoặc khả năng xảy ra các lựa chọn thay thế này nhưng có thể cung cấp bối cảnh.

Dự trữ đã được chứng minh

Nguồn dự trữ đã được chứng minh được đánh giá hàng năm và báo cáo trong báo cáo thường niên của ExxonMobil theo Mẫu 10-K như quy định của Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ. Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phần lớn trữ lượng đã được chứng minh vào cuối năm 2022 của ExxonMobil dự kiến ​​sẽ được khai thác vào năm 2050. Đối với trữ lượng đã được xác minh vào cuối năm 2022 còn lại dự kiến ​​sẽ được sản xuất sau năm 2050, trữ lượng thường liên quan đến những cơ sở tài sản mà phần lớn chi phí phát triển phát sinh trước năm 2050. Mặc dù trữ lượng đã được chứng minh này có thể phải tuân theo các chính sách liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu nghiêm ngặt hơn trong tương lai song những tiến bộ công nghệ đổi mới sáng tạo và đầu tư vốn tài chính có mục tiêu có thể giảm thiểu phát thải khí nhà kính GHG liên quan đến sản xuất kinh doanh và các chi phí liên quan. Ngoài ra, những cơ sở tài sản trưởng thành này thường có mức độ rủi ro thấp hơn nhờ kinh nghiệm và kiến ​​thức kỹ thuật được tích lũy qua nhiều thập kỷ sản xuất.

Nguồn tài nguyên

ExxonMobil luôn duy trì một danh mục tài nguyên chưa phát triển đủ lớn và đa dạng, mang đến sự linh hoạt trong việc phát triển các nguồn cung mới nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai. ExxonMobil cũng nỗ lực nâng cao chất lượng của cơ sở tài nguyên này thông qua việc thăm dò thành công, ứng dụng công nghệ mới, mua lại, thoái vốn cũng như các hoạt động thẩm định và lập kế hoạch phát triển liên tục.

Tính kinh tế cơ bản của việc thương mại hóa tài nguyên phụ thuộc vào một số yếu tố được đánh giá hàng năm. Các quyết định có thể bao gồm từ việc phát triển tài nguyên (cuối cùng chuyển sang trữ lượng đã được chứng minh), kiếm doanh thu lợi nhuận từ tài nguyên bằng cách bán cho người khác hoặc triệt thoái khỏi tài nguyên. Tất cả các khoản đầu tư vốn tài chính đều được thử nghiệm trên nhiều giả định về giá cả hàng hóa và điều kiện thị trường. Trong các kịch bản như Kịch bản IEA NZE, cơ sở tài sản có chi phí cao hơn song lại có thể trở nên bất lợi nếu không quản lý danh mục đầu tư tích cực.

Do có nhiều yếu tố năng động và đa dạng ảnh hưởng đến các cách tiếp cận đa dạng của chính phủ các nước trong việc điều tiết tài nguyên và các quyết định của ngành dầu khí nhằm thương mại hóa các tài nguyên chưa phát triển cho nên không thể xác định cơ sở tài sản cụ thể nào cuối cùng sẽ được phát triển. Ví dụ, các chính sách khu vực hạn chế nguồn cung ở một khu vực lại có thể giúp gia tăng lợi nhuận ở những khu vực khác. Ngoài ra, xung đột địa chính trị cũng gây ảnh hưởng đến tài nguyên ở một khu vực có thể tạo lợi thế cho tài nguyên ở khu vực khác, khiến các cơ sở tài sản tồn tại lâu dài đa dạng lại trở thành rào cản chống lại sự bất ổn đó. Cuối cùng, ExxonMobil luôn tự tin vào khả năng áp dụng các công nghệ đổi mới sáng tạo có tác động cao để định vị danh mục đầu tư của công ty nhằm cạnh tranh thành công trong nhiều tình huống khác nhau.

Sự cần thiết đầu tư đáng kể trong các Kịch bản có khả năng dưới 2˚C và IEA NZE

Trong kịch bản IPCC nhiệt độ trái đất nóng lên có khả năng dưới ngưỡng 2°C, nhu cầu dầu trung bình toàn cầu được dự báo sẽ giảm từ khoảng 90 triệu thùng/ngày (2021) xuống khoảng 65 triệu thùng/ngày (2050). Trong khi đó, Kịch bản IEA NZE lại dự báo nhu cầu dầu khoảng 24 triệu thùng/ngày (2050). Nếu không có sự đầu tư vốn tài chính trong tương lai thì sản lượng dầu thế giới dự kiến ​​sẽ sụt giảm xuống khoảng 12 triệu thùng/ngày do mỏ tự nhiên bị suy kiệt. Trong Kịch bản IEA NZE, thế giới cần phải đầu tư thêm khoảng 8 nghìn tỷ USD vào lĩnh vực dầu và khí tự nhiên cho đến năm 2050 để đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới. Ngay cả trong Kịch bản IEA NZE thì vẫn sẽ cần có những phát hiện mới để hỗ trợ an ninh năng lượng và nguồn cung đáng tin cậy trước những thách thức của sự không chắc chắn về mặt địa chính trị.

Khoảng cách nguồn cung đến năm 2050

Để đáp ứng ngay cả nhu cầu dầu và khí đốt đang giảm nhanh chóng được dự báo trong Kịch bản phát thải CO₂ ròng bằng 0 vào năm 2050 của IEA thì sẽ phải cần nguồn vốn đầu tư tài chính rất đáng kể. Vào năm 2050, IEA STEPS dự báo ​​mức giá dầu thô là 83 USD/thùng và giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ là 4,3 USD/một triệu đơn vị nhiệt của Anh (giá tính theo đô-la Hoa Kỳ năm 2022).

Triển vọng toàn cầu của ExxonMobil lại đưa ra ước tính lượng khí thải CO₂ liên quan đến năng lượng vào năm 2050 sẽ giảm gần 25% so với năm 2021 xuống còn 25 tỷ tấn mỗi năm, tức thấp hơn khoảng 5% so với dự báo IEA STEPS. Triển vọng toàn cầu của ExxonMobil dự đoán nhu cầu dầu và khí tự nhiên trong tương lai sẽ cao hơn, một phần dựa trên tỷ trọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu lớn hơn đến từ các nền kinh tế mới nổi, khi các nền kinh tế này cải thiện khả năng tiếp cận năng lượng quan trọng cho sự phát triển của người tiêu thụ. Triển vọng toàn cầu của ExxonMobil cũng phản ánh mức tăng trưởng cao hơn trong hoạt động thu hồi và lưu trữ carbon cũng như hydrogen có hàm lượng carbon thấp dựa trên những hiểu biết sâu sắc của công ty về các công nghệ đổi mới sáng tạo này vốn là những giải pháp quan trọng cho lộ trình không thải khí carbon.

Những dự báo về giá cả hàng hóa của ExxonMobil là độc quyền. Triển vọng toàn cầu của ExxonMobil là nền tảng cho việc lập kế hoạch kinh doanh của công ty và được sử dụng cho các quyết định thương mại và đánh giá kinh tế. Giá giao dịch ngắn hạn của ExxonMobil được công bố bởi điều kiện thị trường dầu khí. Trong trung và dài hạn, mức giá cả của ExxonMobil nằm trong phạm vi dự báo của bên thứ ba được công bố bởi các tổ chức có uy tín và có kiến ​​thức chuyên môn quan trọng trong ngành dầu khí. Giá cả hàng hóa cũng nằm trong phạm vi lịch sử.

Tuấn Hùng