Alcanivorax Borkumensis: Siêu vi khuẩn xử lý tràn dầu

Alcanivorax Borkumensis là một loài vi khuẩn Gram âm, có cấu trúc tế bào đặc trưng với màng sinh học kép và một lớp peptidoglycan mỏng. Cấu trúc tế bào này cho phép chúng chịu được sự khắc nghiệt trong môi trường dầu mỏ.

Duy Tiến (Tổng hợp)