75 tỷ m3 khí nén và những đóng góp thầm lặng cho cột mốc 250 triệu tấn dầu của Vietsovpetro

(PetroTimes) – Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (XN Khí), thuộc Liên doanh Vietsovpetro, sau gần 29 năm hình thành và phát triển, ngày càng chứng tỏ và khẳng định được vai trò quan trọng trong việc thu gom, nén khí và cun cấp khí gaslift cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng của Vietsovpetro, đặc biệt khi Vietsovpetro đang tiến dần đến cột mốc khai thác 250 triệu tấn dầu đầy ấn tượng.

Sự ra đời và phát triển của Vietsovpetro gắn liền với quá trình hình thành và phát triển ngành công nghiệp dầu khí ở đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo trước đây và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay. Với các thế mạnh của mình, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ, tạo điều kiện thúc đẩy ngành kinh tế dịch vụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển, góp phần tạo nên chuỗi khép kín các dịch vụ dầu khí trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hình hành và phát triển ngành năng lượng, đạm – hóa chất và công nghiệp khí đốt, sản xuất và cung ứng hóa phẩm dầu khí, đóng mới giàn khoan, sửa chữa tàu biển, dịch vụ cảng biển và kho bãi, phát triển các đại lý sản phẩm dầu khí kết hợp với sự phát triển du lịch của địa phương… Trong suốt quá trình phát triển đó của Vietsovpetro có sự đóng góp không nhỏ của Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí với vai trò là đơn vị chuyên trách trong hoạt động thu gom và nén khí, đặc biệt trong việc cung cấp khí gaslift cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng của Vietsovpetro.

75 tỷ m3 khí nén và những đóng góp thầm lặng cho cột mốc 250 triệu tấn dầu của Vietsovpetro
Giàn nén khí Trung tâm – Công trình chủ lực của Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí.

Sứ mệnh hình thành

Vietsovpetro bắt đầu khai thác dầu từ mỏ Bạch Hổ vào ngày 26/6/1986. Song song với quá trình khai thác dầu này là toàn bộ khí đồng hành được tách ra (với hệ số khí/dầu bình quân là 150 m3/tấn) tại các giàn khoan. Tại đây, lượng khí đồng hành hoàn toàn bị đốt bỏ vì Vietsovpetro lúc bấy giờ chưa có điều kiện thu gom và vận chuyển vào bờ để sử dụng. Tính đến ngày 23/4/1995, Vietsovpetro khai thác đạt mốc 30 triệu tấn dầu từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, tương đương với lượng khí đồng hành đã đốt bỏ ngoài khơi trong quá trình khai thác dầu là 4,5 tỷ m3! Thêm vào đó, tại khu vực bể Cửu Long đã phát hiện nhiều cấu tạo có triển vọng chứa dầu khí lớn (ngoài mỏ Bạch Hổ và Rồng), vì vậy nếu không có biện pháp sớm thu gom và sử dụng khí đồng hành, thì chính sự gia tăng khai thác dầu này sẽ dẫn đến lượng khí đồng hành phải đốt bỏ ngày càng lớn, gây lãng phí rất lớn tài nguyên quốc gia và làm ô nhiễm môi trường.

Từ thực tại đó, yêu cầu cần có biện pháp thu gom, xử lý khí đồng hành để tránh ô nhiễm môi trường và tránh lãng phí nguồn tài nguyên quốc gia ngày càng cấp bách. Với vai trò là đơn vị chủ chốt khai thác thượng nguồn và cung cấp nguồn khí cho hệ thống dẫn khí từ bể Cửu Long về bờ, Vietsovpetro cần có một đơn vị độc lập để quản lý và phát triển các công trình, dự án liên quan đến thu gom, xử lý và nén khí. Vì vậy, ngày 15/8/1995, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí đã được thành lập, đánh dấu một bước phát triển mới của Vietsovpetro với sự đồng hành song song của lĩnh vực dầu và khí, là tiền đề quan trọng để bảo đảm cung cấp khí về bờ cũng như cung cấp khí gaslift cho hệ thống khai thác dầu của Vietsovpetro, đặt nền móng cho sự phát triển của một lĩnh vực mới trong chuỗi hoạt động sản xuất của ngành Dầu khí.

Chức năng và nhiệm vụ chính của XN Khí là thu gom, nén và cung cấp khí cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu bằng phương pháp gaslift cho mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, làm gia tăng sản lượng khai thác dầu của Liên doanh Vietsovpetro; thu gom, xử lý nén và đưa khí đồng hành từ các mỏ thuộc bồn trũng Cửu Long và một số mỏ khác thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam vào bờ phục vụ cho cụm công nghiệp sử dụng khí đốt Bà Rịa – Phú Mỹ.

Bên cạnh đó, XN Khí còn cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng giàn nén Rồng cho đối tác PV GAS, cung cấp khí gaslift cho mỏ Cá Tầm, mỏ Cá Ngừ Vàng và cung cấp một số dịch vụ kỹ thuật liên quan nhằm gia tăng doanh thu dịch vụ ngoài. Đến nay, trải qua gần 29 năm hình thành và phát triển, XN Khí đã luôn hoàn thành xuất sắc các chức năng và nhiệm vụ của mình, đặt biệt vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng Vietsovpetro giao phó.

Thay Turbine Train A trên giàn nén khí Nhỏ tháng 3 năm 2024
Thay Turbine Train A trên Giàn nén khí Nhỏ, tháng 3/2024.

Khát vọng thành công và cột mốc 75 tỷ m3 khí

Nhận thức được vai trò và sứ mệnh của mình nên xuyên suốt quá trình gần 29 năm hình thành và phát triển, XN Khí đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn, không ngừng đổi mới, theo từng giai đoạn đã đưa vào những công trình tiếp sức.

Ngày 31/7/1997, Giàn nén khí Trung tâm được đưa vào vận hành, xử lý và nén khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ về phục vụ các nhà máy điện Bà Rịa – Phú Mỹ và các hộ tiêu thụ. Ngày 29/11/2010, công trình thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng – Đồi Mồi được đưa vào hoạt động an toàn trước kế hoạch 5 tháng 22 ngày. Ngày 17/7/2015, lắp thành công máy nén số 6 trên Giàn nén khí Trung tâm, tăng công suất thu gom khí từ mỏ Sư Tử Trắng (Cửu Long JOC) đưa về bờ. Năm 2019, XN Khí đưa vào hoạt động 02 dự án quan trọng gồm: Train – A công suất 1,7 triệu m3/ngày trên Giàn nén khí Nhỏ của “Dự án mở rộng công suất nén Lô 09-1” và “Dự án lắp đặt máy nén Booster để nâng công suất nén khu vực mỏ Rồng”, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các giàn nén khí.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, XN Khí đã từng bước, từng bước chinh phục được nhiều cột mốc thành công: Ngày 15/5/1998 đạt sản lượng 1 tỷ m3 khí; Ngày 01/10/2017 đạt sản lượng 50 tỷ m3 khí và dự kiến vào ngày 17/5/2024, XN Khí sẽ đạt cột mốc sản lượng 75 tỷ m3 khí.

Biểu đồ Tổng sản lượng nén khí Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí
Biểu đồ Tổng sản lượng nén khí Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí.

Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Vietsovpetro

Hiện nay, khi các mỏ dầu ở bể Cửu Long của Vietsovpetro đã qua giai đoạn khai thác đỉnh và đang ở giai đoạn suy thoái sản lượng dầu khí với hàm lượng nước (WCT) trong dòng sản phẩm ở mức cao, phương pháp khai thác thứ cấp bằng gaslift đã được áp dụng rộng rãi trên cơ sở sử dụng khí đồng hành làm khí nâng, được nén cao áp và cấp từ các giàn nén khí.

Trong điều kiện khai thác Lô 09-1 đã trên 42 năm, mức suy giảm sản lượng khai thác dầu và độ ngập nước trong sản phẩm tăng nhanh hơn so với dự báo, các giải pháp xử lý vùng cận đáy giếng theo phương pháp truyền thống không còn mang lại hiệu quả cao do các tầng sản phẩm đã bị ngập nước, giếng đã được xử lý nhiều lần. Theo thời gian khai thác mỏ, năng lượng các vỉa dầu ngày càng suy giảm, tỷ trọng các giếng tự phun giảm dần, trong khi tỷ trọng các giếng gaslift ngày một gia tăng. Đặc biệt hiện nay, khí gaslift đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khai thác dầu của Vietsovpetro khi có đến 90% sản lượng dầu được khai thác bằng phương pháp gaslift, càng khẳng định hơn nữa vai trò của XN Khí cũng như những giá trị kinh tế mà XN Khí mang lại trong hoạt động khai thác dầu của Vietsovpetro. Ngoài ra, lượng khí gaslift thu gom và nén còn được cung cấp cho các mỏ thuộc các lô bên ngoài như mỏ Cá Tầm, mỏ Cá Ngừ Vàng…

Từ khi đưa các giàn nén khí đi vào hoạt động, chỉ tính riêng sản lượng dầu khai thác bằng phương pháp gaslift đã mang lại cho Vietsovpetro nguồn doanh thu bán dầu gần 25 tỷ USD.

Các thế hệ cán bộ, người lao động XN Khí luôn tự hào được đóng góp sức mình trong hoạt động thu gom và nén khí, đặc biệt trong việc cung cấp khí gaslift cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu của Vietsovpetro. Năm 2024, Vietsovpetro chào đón cột mốc 250 triệu tấn dầu khai thác, trong đó, với phương pháp khai thác thứ cấp bằng gaslift đang được áp dụng rộng rãi ở các giếng dầu vào cuối thời kỳ khai thác, một lần nữa khẳng định XN Khí sẽ luôn song hành cùng sự phát triển của Vietsovpetro nói riêng và ngành công nghiệp khai thác dầu trong giai đoạn tiếp theo.

Với cột mốc vinh quang 250 triệu tấn dầu khai thác, tin rằng Vietsovpetro sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò gia tăng trữ lượng, mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò ra các lô mới ở thềm lục địa Việt Nam, tiếp tục khai thác một cách an toàn và hiệu quả, đầu tư mạnh mẽ cho khoa học, công nghệ để đảm bảo hiệu quả cao nhất nguồn tài nguyên dầu khí phục vụ phát triển đất nước đối với các dự án hiện có cũng như các dự án tiềm năng trong tương lai./.

70 tỷ m3 khí - Cột mốc mới viết tiếp khát vọng thành công70 tỷ m3 khí – Cột mốc mới viết tiếp khát vọng thành công
Tổ hợp máy nén khí Train A - Giàn nén khí Nhỏ đón cột mốc 2 tỷ m3 khí GasliftTổ hợp máy nén khí Train A – Giàn nén khí Nhỏ đón cột mốc 2 tỷ m3 khí Gaslift
Xí nghiệp Khí tổng kết công tác Khoa học công nghệ - Sáng kiến sáng chế năm 2023Xí nghiệp Khí tổng kết công tác Khoa học công nghệ – Sáng kiến sáng chế năm 2023
60 tỷ m3 khí: Cột mốc mới trong hành trình chinh phục những thành công60 tỷ m3 khí: Cột mốc mới trong hành trình chinh phục những thành công

Tr.L